Status for IMDi Tilskudd

Sist oppdatert: 29. juni 2021

Digitaliseringsarbeidet er i rute, og faseinndelingen i utrullingen innebærer at integreringstilskuddet og særskilt tilskudd for enslige mindreårige er først i løypa nå i høst. Tilskuddet for flyktninger med nedsatt funksjonsevne eller adferdsvansker er en del av fase to. Her blir den ingen endringer før fra 2022.

Integreringstilskudd og særskilt tilskudd

I disse dager er andre terminutbetaling 2021 på vei ut til kommunene. Denne utbetalingen skjer på vanlig måte med de gamle løsningene. Allerede fra utbetaling for tredje termin (Q3 2021) er planen at den nye tilskuddsløsningen IMDi Tilskudd skal være klar til bruk. Tilskuddene vil da beregnes og utbetales fra den nye løsningen, og tilskuddsoversikter vil bli tilgjengelig for kommunene i kommuneportalen gjennom IMDinett-pålogging.

Nye bosatte og familieinnvandrede

Inntil den nye løsningen er klar til bruk ønsker vi at dere fortsetter å søke om første års tilskudd som før. Etter hvert vil det ikke bli nødvendig å søke i det hele tatt for integreringstilskudd og særskilt tilskudd. Dette vil vi gi beskjed om, men dere vil se allerede fra første utbetaling at IMDi Tilskudd beregner tilskudd for alle som er tilskuddsberettiget og bosatt i kommunen inneværende år, uavhengig av om søknad er mottatt og/eller behandlet.

Særlig er det viktig at dere søker første års tilskudd for personer som er bosatt i kommunen i 2020 eller tidligere, da den nye løsningen ikke søker opp disse automatisk for beregning av tilskudd.  

Endringer, korrigeringer og flyttinger

Kommunene kan fortsatt bruke korrigeringsskjema på www.imdi.no/tilskudd til å melde fra om endringer. Når den nye løsningen er klar til bruk vil et elektronisk skjema for endringsforespørsler erstatte dagens skjema.

IMDi minner om at DSF-listen som medfølger andre terminutbetaling 2021 er korrigert slik at listen viser bostedskommune pr. 01.01.2021.

For inneværende år håndteres deling av tilskudd ved flytting mellom kommuner slik det er beskrevet i rundskrivet. Fra og med neste år vil det komme nye rutiner ved flytting.

Opplæring i IMDi Tilskudd

Kommunene vil få tilbud om opplæring i IMDi Tilskudd. I første fase handler det om å lære seg å bruke kommuneportalen der tilskuddsoversikten ligger, og hvor det er mulig å sende inn en endringsforespørsel/avviksmelding til IMDi. Funksjonaliteten for dette er ganske enkel, og opplæringen vil bestå av en e-læringsmodul samt et informasjonsskriv/brukerveiledning. Dette vil bli distribuert til alle kommuner i løpet av september, sammen med informasjon om når og hvordan IMDi Tilskudd blir tilgjengelig.

Andre spørsmål?

Er det andre ting du lurer på? Husk at det ligger en oversikt over de vanligste spørsmål og svar på nettsiden om digitalisering av tilskuddsorninger. Spørsmål om enkeltsaker og tilskuddsforvaltning i IMDi må rettes til kontaktpersoner for gjeldende tilskuddsordning, se Tilskudd. Andre henvendelser sendes til post@imdi.no.

Fant du det du lette etter?