Fjerde terminutbetaling 2022 er utbetalt

Sist oppdatert: 22. desember 2022

Alle kommuner mottok i uke 51 fjerde terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige. Også ekstratilskudd innvilget i perioden 30.09.2022 – 20.12.2022 inngikk i terminutbetalingen. 

Termingrunnlaget for 4. termin ble tilgjengelig for alle kommuner i IMDi Tilskudd 21.12.2022 og er merket med termin 31.12.2022. 

 

Personer bosatt i 2022 som ikke er med på grunnlaget for 4. termin 2022 vil bli utbetalt 1. termin 2023. Tilskuddsutbetalingen for personen vil da inneholde både år 1 for 2022 og 1. termin 2023 (år 2).

 

Det er fortsatt slik at utbetalingen i enkelte tilfeller ikke inkluderer de nyligste bosettingene i kommunen. Dette er fordi tilskuddet ikke blir beregnet før personen er registrert bosatt i Det sentrale Folkeregister (DSF) i kommunen og har fått effektuert oppholdsvedtaket. 

 

IMDi får i økende grad henvendelser angående personer som har utvandret rett etter bosetting eller før de har fått folkeregisterregistrert adresse i bosettingskommunen. Følgelig er ikke tilskuddssak opprettet / saksbehandlet i IMDi Tilskudd. Vi jobber med en løsning, nærmere informasjon kommer når det er klart. Vi minner om at flyktningene bør gjøres kjent med at alle som oppholder seg i utlandet lengre enn seks måneder må melde flytting. Mer informasjon finnes her: Om bosetting av ukrainske flyktninger i kommunene | IMDi

 

 

Fant du det du lette etter?