En første versjon av IMDi Tilskudd er nå klar til bruk

Vi har nå gjennomført første utbetaling i vår nye tilskuddsløsning IMDi Tilskudd. Alle kommuner fikk i uke 44 innbetalt tredje terminutbetaling for integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.

Sist oppdatert: 8. november 2021

I denne terminutbetalingen inngår også utbetaling av tilskudd for personer førstegangsbosatt i kommunen i løpet av 2021 som det tidligere ikke er utbetalt tilskudd for.

Her vil dere kunne oppleve at utbetalingen ikke inkluderer de nyligste bosettingene i kommunen. Dette er fordi vi ikke beregner tilskuddet før personen er folkeregistrert i kommunen og har fått effektuert oppholdsvedtaket.

Det er begrenset funksjonalitet i løsningen ved oppstart. Dette er en førsteversjon som skal videreutvikles gjennom de neste månedene. Senere kommer blant annet mulighet til to-veis kommunikasjon med IMDi, flere muligheter for filtrering i tilskuddsoversikten, brukerveiledninger direkte i løsningen, samt mulighet til å generere og eksportere lister og rapporter, noe vi vet at mange etterspør.

Hva gjør du hvis du ikke har tilgang til IMDi Tilskudd?

Jobber du med integreringstilskudd/særskilt tilskudd for enslige mindreårige, men har ennå ikke logget på IMDi Tilskudd? Du trenger bruker i IMDinett og rollen «Kommune saksbehandler INTTIL/EMTIL». Har du ikke dette, kontakt kommuneadministrativ bruker for å sikre at du får tilgang til løsningen. Les mer om hva du må gjøre for å få tilgang.

Hva gjør du hvis du oppdager at noe er feil i tilskuddsoversikten?

Hvis det mangler tilskudd for personer som er bosatt i 2021 vil dette mest sannsynlig skyldes manglende registrering i folkeregisteret eller manglende effektuering av oppholdsvedtaket. Det kan ta noe tid før disse personene fanges opp av tilskuddsløsningen. Da vil personen komme med på neste terminutbetaling og det er ikke nødvendig å melde ifra til oss.

Kommunen kan likevel melde fra hvis det er mistanke om at manglende tilskudd skyldes andre årsaker. Dette kan gjøres ved å sende inn en endringsforespørsel direkte i løsningen. Inntil videre vil disse forespørslene blir besvart utenom IMDi Tilskudd, men i neste versjon kommer mulighet for sikker to-veis kommunikasjon i løsningen.

Hva er nytt i IMDi Tilskudd?

På denne siden har vi samlet informasjon om IMDi Tilskudd, samt en del ofte stilte spørsmål. Av viktig informasjon kan vi nevne at den digitale tilskuddsoversikten i IMDi Tilskudd erstatter tilskuddsbrevene og DSF-listene som kommunen har mottatt fra IMDi ved tidligere terminutbetalinger. Personene det utbetales tilskudd for identifiseres ved hjelp av DUF-nummer.

Mange av sakene som er overført fra det gamle systemet mangler navnevisning. Dette vil bli løpende oppdatert når det gjøres oppdateringer på personens sak.

Sammen med selve utbetalingstransaksjonen fra banken vil det følge med info om type tilskuddsart fordelt som følgende grupperinger:

  • AR-1, AR-1 EV, AR-1B, BHT og ELDR- tilskudd gjeldende for år 1.
  • AR-2, AR-3, AR-4 og AR-5- tilskudd gjeldende for år 2-5.
  • EMINB og EMINU- tilskudd gjeldende særskilt tilskudd enslige mindreårige.

Vi vil også nevne følgende som gjelder denne terminutbetalingen spesielt:

  • Noen personer førstegangsbosatt i kommunen i 2020 eller tidligere som det ikke er utbetalt tilskudd for, vil nå kun få tilskudd år 2 eller år 3 på denne utbetalingen. Vi korrigerer dette fortløpende slik at tilskudd år 1 eller 2 blir oppdatert til fjerde terminutbetaling for 2021.
  • For noen personer er beløpet på tredje termin avvikende fra ordinært terminbeløp. Dette har tekniske årsaker og vil bli korrigert på fjerde termin slik at totalt beløp for 2021 blir korrekt.
Fant du det du lette etter?