Fjerde terminutbetaling er nå klar

Alle kommuner mottar i uke 51 fjerde terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige. Utbetalingsgrunnlaget for fjerde termin er tilgjengelig for gjennomgang i IMDi Tilskudd.

Sist oppdatert: 22. desember 2021

Vi har fortsatt å oppdatere utbetalingsgrunnlaget med førstegangsbosatte i 2021 som det tidligere ikke er utbetalt tilskudd for og gjort korrigeringer der kommunene har påpekt feil i tilskuddsoversiktene. Dere vil fortsatt kunne oppleve at utbetalingen ikke inkluderer de nyligste bosettingene i kommunen. Dette er fordi vi ikke beregner tilskuddet før personen er folkeregistrert i kommunen og har fått effektuert oppholdsvedtaket.

Det er fortsatt noe begrenset funksjonalitet i løsningen. Dette er en førsteversjon som skal videreutvikles gjennom de neste månedene. De første endringene vil komme i løpet av andre halvdel av januar. Da kommer bl.a. mulighet til to-veis kommunikasjon med IMDi, brukerveiledninger direkte i løsningen og mulighet til å eksportere lister. Senere kommer bedre muligheter for filtrering i tilskuddsoversikten, samt mulighet til å generere flere rapporter, noe vi vet at mange etterspør.

Hva gjør du hvis du ikke har tilgang til IMDi Tilskudd?

Jobber du med integreringstilskudd/særskilt tilskudd for enslige mindreårige, men har ennå ikke logget på IMDi Tilskudd? Du trenger bruker i IMDinett og rollen «Kommune saksbehandler INTTIL/EMTIL». Har du ikke dette, kontakt kommuneadministrativ bruker for å sikre at du får tilgang til løsningen. Les mer om hva du må gjøre for å få tilgang.

Hva gjør du hvis du oppdager at noe er feil i tilskuddsoversikten?

Hvis det mangler tilskudd for personer som er bosatt i 2021 vil dette mest sannsynlig skyldes manglende registrering i folkeregisteret eller manglende effektuering av oppholdsvedtaket. Det kan ta noe tid før disse personene fanges opp av tilskuddsløsningen. Da vil personen komme med på neste terminutbetaling og det er ikke nødvendig å melde ifra til oss.

Kommunen kan likevel melde fra hvis det er mistanke om at manglende tilskudd skyldes andre årsaker. Dette kan gjøres ved å sende inn en endringsforespørsel direkte i løsningen. Inntil nå har disse forespørslene blir besvart utenom IMDi Tilskudd, men i andre halvdel av januar kommer mulighet for sikker to-veis kommunikasjon i løsningen.

Hva er nytt i IMDi Tilskudd?

På denne siden har vi samlet informasjon om IMDi Tilskudd, samt en del ofte stilte spørsmål.

Av viktig informasjon kan vi nevne at den digitale tilskuddsoversikten i IMDi Tilskudd erstatter tilskuddsbrevene og DSF-listene som kommunen har mottatt fra IMDi ved tidligere terminutbetalinger. Personene det utbetales tilskudd for identifiseres ved hjelp av DUF-nummer.

Mange av sakene som er overført fra det gamle systemet mangler navnevisning. Dette vil bli løpende oppdatert når det gjøres oppdateringer på personens sak.

Sammen med selve utbetalingstransaksjonen fra banken vil det følge med info om type tilskuddsart fordelt som følgende grupperinger:

  • AR-1, AR-1 EV, AR-1B, BHT og ELDR- tilskudd gjeldende for år 1.
  • AR-2, AR-3, AR-4 og AR-5- tilskudd gjeldende for år 2-5.
  • EMINB og EMINU- tilskudd gjeldende særskilt tilskudd enslige mindreårige.
Fant du det du lette etter?