Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner

Sist oppdatert: 4. februar 2021

Kort om tilskuddet

 • Innvandrerorganisasjoner som bidrar aktivt til integrering og som arbeider for økt arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn kan få støtte til drift. 
 • IMDi gir støtte til drift av regionale innvandrerorganisasjoner, inkludert innvandrerråd og paraplyorganisasjoner på fylkesnivå. Kommunene gir tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner. 
 • Tilskuddet er en del av ordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner». 
 • Søknadsfrist er 18. februar 2021.

Tilskuddsmottakere

Tilskuddsmottakerne for driftstøtten er regionale innvandrerorganisasjoner, inkludert innvandrerråd og paraplyorganisasjoner på fylkesnivå. Det kan gis driftstøtte til organisasjoner som har enkeltmedlemmer eller medlemsorganisasjoner.

Organisasjonene må være registrert i Frivillighetsregisteret. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. 

Kriterier for å få tilskudd

For å kunne motta tilskudd, må organisasjonene aktivt bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

I tillegg er det et krav at organisasjoner som har betalende medlemmer, må ha minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2019, dersom organisasjonen ble etablert i 2019 eller tidligere.

Dette kan dere få i tilskudd

Veiledende satser for utmåling av driftstilskudd for regionale innvandrerorganisasjoner med enkeltmedlemmer:

 • Under 30 medlemmer: 25 000 kroner.
 • Mellom 30 og 80 medlemmer: 50 000 kroner.
 • Over 80 medlemmer: 75 000 kroner.
 • Det kan gis støtte på inntil kr. 75 000 for organisasjoner som ikke har enkeltmedlemmer.

Tildelingen av støtte baseres på antallet betalende medlemmer, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto.

Organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad. Regionale innvandrerorganisasjoner som ikke har enkeltmedlemmer, kan få inntil kr. 75 000 i driftsstøtte. Kommunen kan gi støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner over samme tilskuddsordning. Kommunene har egne utlysninger og frister (se Kontakt). Søknader til de 20 kommunene sender dere via kommunenes nettsider. 

Kommunene er: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund. 

Hva kan tilskuddet dekke?

Driftstøtten kan benyttes til å dekke de ordinære driftsutgiftene av organisasjonene, eksempelvis årsmøter, leie av lokale, kontorrekvisita etc.

Slik søker dere 

Logg inn i Søknadsportalen

I søknadsportalen finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut.

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert. 

Søknadens innhold

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av organisasjonens virke, og hvordan organisasjonen bidrar til økt arbeids- og samfunnsdeltakelse for innvandrere og deres barn. I tillegg ber vi om at det legges ved:

 • Årsrapport med aktivitetsoversikt fra siste driftsår.
 • Revidert regnskap fra siste driftsår.
 • Medlemsoversikt (enkeltmedlemmer eller organisasjoner).
 • Budsjett og eventuell handlingsplan med aktiviteter for søkeåret.

Når utbetales tilskuddsmidlene? 

Tilskuddet blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert. 

Rapportering 

 Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap: 

 •  I årsrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan de har bidratt til økt arbeids- og samfunnsdeltakelse for innvandrere og deres barn. 
 • Regnskapsrapporten skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsførers i 2021. Dersom tilskuddet ikke kan brukes, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.   
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte. 
 • IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.(Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd). 

Rundskriv 

Rundskriv 2021

Kontakt oss 

Ta kontakt med oss i IMDi hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen: 

Kontakt i kommunene

 

Kommune Kontaktperson E-post Telefon
Arendal kommune Nishi Asdal nishi.asdal@arendal.kommune.no 99 02 11 22
Bergen kommune Sølve Sætre solve.saetre@bergen.kommune.no 95 76 31 65
Bodø kommune Merethe Wie Sandbakk mws@bodo.kommune.no 41 68 04 46
Bærum kommune Nina Kolbjørnsen nina.kolbjornsen@baerum.kommune.no 97 10 57 39
Drammen kommune Safia Hussein Ali Grand safia.hussein.ali.grand@drammen.kommune.no 91 66 21 85
Fredrikstad kommune Anders Tangen taan@fredrikstad.kommune.no 97 09 07 03
Gjøvik kommune Solveig Rønningen solveig.ronningen@gjovik.kommune.no 95 05 63 78
Hamar kommune Wenche Haslie wenche.haslie@hamar.kommune.no 98 69 61 17
Kristiansand kommune Jørgen Skauge jorgen.skauge@kristiansand.kommune.no 45 28 66 04
Lillestrøm kommune Nina Langfeldt nina.langfeldt@lillestrom.kommune.no 93 21 07 50
Oslo kommune Kathrine Tveit Heggset kathrine.tvei.heggset@vel.oslo.kommune.no 97 47 84 57
Oslo kommune Bodil Fremstad bodil.fremstad@vel.oslo.kommune.no 41 58 71 22
Sandefjord kommune Øyvind Rivrud oyvind.rivrud@sandefjord.kommune.no 92 26 01 70
Sandnes kommune Liv M. R. Pedersen liv.pedersen@sandnes.kommune.no 92 63 30 09
Sarpsborg kommune Marit Pedersen marit.pedersen@sarpsborg.com  48 17 98 01
Skien kommune Caroline Wahlstrøm caroline.wahlstrom@skien.kommune.no 95 93 74 26
Stavanger kommune  Jurgita Kristiansen  jurgita.kristiansen@stavanger.kommune.no 90 56 42 07
Tromsø kommune  Evariste Nshimiyimana evariste.nshimiyimana@tromso.kommune.no 95 03 54 18
Trondheim kommune Stine Kvam stine.kvam@trondheim.kommune.no 95 26 32 70
Tønsberg kommune Caroline Mydland  caroline.mydland@tonsberg.kommune.no 46 41 51 47
 Ålesund kommune Hilde Rødal hilde.rodal@alesund.kommune.no 70 16 25 28
Fant du det du lette etter?