Informasjonsmateriell

Her finner du informasjons- og veiledningsmateriell om tolking i offentlig sektor.

Sist oppdatert: 12. juli 2023

Dersom du ønsker papirversjon av brosjyre eller plakat tilsendt, send en mail til post@imdi.no merket med Avdeling tolk og antall du ønsker.

Filmer

 • Informasjonsfilm om tolkeloven

 • Om Nasjonalt tolkeregister

 • Om kvalifiserte tolker

 • Om tolkebeviset

 • Brukerveiledning til Nasjonalt tolkeregister og tolkebeviset

 • Instruksjonsfilm om skjermtolking som en kort innføring i hva som må være på plass for at fagpersoner i offentlig sektor skal kunne gjennomføre en vellykket tolket samtale over skjerm.
 • Instruksjonsfilm som presenterer ti råd og tips til hvordan tolken enkelt kan tilpasse utstyr og arbeidsomgivelser til skjermtolking

 • Instruksjonsfilm som viser hvordan mental og fysisk belastning under skjermtolkeoppdrag kan unngås

 • Du kan stole på tolken. Film rettet mot arabisktalende
 • Du kan stole på tolken. Film rettet mot somalitalende

 

 • Du kan stole på tolken. Film rettet mot daritalende

 

 • Du kan stole på tolken. Film rettet mot tigrinjatalende

 

 • Du kan stole på tolken. Film rettet mot polsktalende

 

 • IMDis arbeid med tolking og oversettelse av pressekonferanser og pressemeldinger under Covid-19-pandemien

 • Informasjonsfilm om bruk av tolk, laget i samarbeid med VID Vitenskapelige høgskole

 • Tolkenes stemmer: Kommunikasjon via tolk i helsetjenesten

 • Konsultasjonen: en film som viser konsekvensene når et familiemedlem opptrer som tolk
Fant du det du lette etter?