Et satsningsområde

IMDi har i 2021, i tråd med arbeids- og sosialdepartementets planer for tolkefeltet, etablert skjermtolking som et eget satsningsområde. Vi jobber med å innhente og distribuere kunnskap som skal bidra til økt og bedre bruk av tolk over skjerm.

Sist oppdatert: 17. januar 2022

Tolkeloven stiller krav om bruk av kvalifisert tolk over hele landet

Tolkelovens krav om bruk av kvalifisert tolk gjelder for alle fagpersoner i offentlig sektor. Leger og sykepleiere, dommere i rettssystemet, politifolk, NAV-ansatte og saksbehandlere i små og store kommuner rundt omkring i landet. Det dreier seg om et stort antall fagpersoner og de befinner seg ikke kun i de store byene. Tvert imot. Enhver kommune i Norge med minoritetsspråklige innbyggere kan få bruk for tolk.

Skjermtolking øker tilgangen på kvalifiserte tolker

Til tross for at Nasjonalt tolkeregister inneholder et stort antall kvalifiserte tolker som øker hvert år, er det ikke slik at fagpersoner har ubegrenset tilgang på tolker til enhver tid. Skjermtolking er en god løsning når det er vanskelig å finne fremmøtetolk. Skjermtolkeoppdrag gjør det mulig for tolken å frigjøre reisetid, unngå usikkerhet og organisere kalenderen sin effektivt. Fagpersoner i offentlig sektor har ved bestilling av skjermtolkeoppdrag mulighet til å kontakte tolker bosatt hvor som helst i landet. Det betyr at alle tolker i Nasjonalt tolkeregister er innen rekkevidde. 

Tolkeloven stiller krav om bruk av kvalifisert tolk. Ved bestilling av skjermtolking har fagpersonen langt bedre forutsetninger for å møte dette kravet, enn hvis fremmøtetolking er eneste alternativ.

Instruksjons- og informasjonsmateriell om skjermtolking

IMDi samarbeider med fagpersoner, tolker, utdannelsesinstitusjoner, psykologer, ergoterapeuter m.fl. for å fremskaffe oppdatert viten om skjermtolking og produsere og distribuere informasjonsmateriale som kan bidra til å forbedre kvaliteten på tolkesamtalene.

Instruksjonsfilmer

Se våre to instruksjonsfilmer, som viser hvordan enkle grep kan forbedre tolkens arbeidssituasjon. Filmene er hovedsakelig rettet mot tolkene, men fagpersoner vil også ha utbytte av å se dem.

Samtaleguide

Samtaleguiden viser rolle- og ansvarsfordelingen mellom fagperson og tolk. Guiden er laget som en enkel sjekkliste i A-4 format som partene kan ha for hånden ved skjermtolking.

I løpet av 2022 vil disse sidene om skjermtolking vokse i omfang, etter hvert som vi innhenter ny viten og publiserer nytt instruksjons- og informasjonsmateriale.

Ikon_Skjermtolking_u_tekst.png Skjermtolking er en viktig forutsetning for en vellykket implementering av tolkeloven og et satsningsområde for IMDi. 

 

Fant du det du lette etter?