Tolkens arbeidssituasjon ved skjermtolking

Her finner du to instruksjonsfilmer som med utgangspunkt i tolkens arbeidssituasjon viser hvordan små enkle grep kan bidra til en bedre skjermtolkingsopplevelse.

Sist oppdatert: 17. januar 2022

Filmene gir konkrete råd og tips til en bedre skjermtolkingsopplevelse

Du som er tolk, skal se disse filmene fordi de vil lette arbeidet ditt. De vil gi deg en bedre forståelse av hva du kan gjøre for at samtalen blir så god som mulig. De vil også vise deg hva du kan gjøre for å føle deg bedre mentalt og fysisk, både under og etter oppdraget.

Fagpersoner i offentlig sektor som skal bestille tolk bør også se filmene. Med en bedre forståelse av tolkens arbeidssituasjon kan fagpersonen bidra til en vellykket tolkesamtale. Fagpersonen har også et ansvar for å styre dialogen og sørge for regelmessige pauser.

Omfattende innsiktsarbeid

Instruksjonsfilmene bygger på et omfattende innsiktsarbeid og er laget i samarbeid med tolker, fysioterapeut og psykolog. Skjermtolking er et viktig og godt alternativ til andre tolkeformer, men innsiktsarbeidet viser at et vellykket skjermtolkeoppdrag krever at tolk og fagperson er godt forberedt og vet hvilke faktorer som kan påvirke kvaliteten på samtalen. Det er blant annet viktig at utstyr og omgivelser utnyttes best mulig. Og det er viktig at fagpersonen som har satt opp møtet tar ansvar for samtalens gang, styrer dialogen og sørger for regelmessige pauser.

Instruksjonsfilmene ser tolkesamtalen fra tolkens perspektiv. De viser hvilke utfordringer som kan oppstå og hvordan tolkens opplevelse og kvaliteten på skjermtolkesamtalen kan forbedres. 

Skjermtolkens utstyr og omgivelser

Filmen presenterer ti råd og tips til hvordan tolken enkelt kan tilpasse
utstyr og arbeidsomgivelser til skjermtolking.

Skjermtolkens helse

Filmen viser hvordan mental og fysisk belastning under skjermtolkeoppdrag kan unngås.

For deg som vil vite mer

IMDi samarbeider med fagpersoner, tolker, utdannelsesinstitusjoner, psykologer, ergoterapeuter m.fl. for å fremskaffe oppdatert viten om skjermtolking og produsere og distribuere informasjonsmateriale som kan bidra til å forbedre kvaliteten på tolkesamtalene.

Samtaleguide

Samtaleguiden viser rolle- og ansvarsfordelingen mellom fagperson og tolk. Guiden er laget som en enkel sjekkliste i A-4 format som partene kan ha for hånden ved skjermtolking.

I 2022 vil disse sidene om skjermtolking vokse i omfang, etter hvert som vi innhenter ny viten og publiserer nytt instruksjons- og informasjonsmateriale.

Ikon_Skjermtolking_u_tekst.png Skjermtolking er en viktig forutsetning for en vellykket implementering av tolkeloven og et satsningsområde for IMDi. 
Fant du det du lette etter?