Tolkens arbeidssituasjon ved skjermtolking

Her finner du to instruksjonsfilmer som med utgangspunkt i tolkens arbeidssituasjon viser hvordan små enkle grep kan bidra til en bedre skjermtolkingsopplevelse.

Sist oppdatert: 9. januar 2023

Filmene gir konkrete råd og tips til en bedre skjermtolkingsopplevelse

Du som er tolk, skal se disse filmene fordi de vil lette arbeidet ditt. De vil gi deg en bedre forståelse av hva du kan gjøre for at samtalen blir så god som mulig. De vil også vise deg hva du kan gjøre for å føle deg bedre mentalt og fysisk, både under og etter oppdraget.

Fagpersoner i offentlig sektor som skal bestille tolk bør også se filmene. Med en bedre forståelse av tolkens arbeidssituasjon kan fagpersonen bidra til en vellykket tolkesamtale. Fagpersonen har også et ansvar for å styre dialogen og sørge for regelmessige pauser.

Skjermtolkens utstyr og omgivelser

Filmen presenterer ti råd og tips til hvordan tolken enkelt kan tilpasse
utstyr og arbeidsomgivelser til skjermtolking.

Skjermtolkens helse

Filmen viser hvordan mental og fysisk belastning under skjermtolkeoppdrag kan unngås.

For deg som vil vite mer

IMDi samarbeider med fagpersoner, tolker, utdannelsesinstitusjoner, psykologer, ergoterapeuter m.fl. for å fremskaffe oppdatert viten om skjermtolking og produsere og distribuere informasjonsmateriale som kan bidra til å forbedre kvaliteten på tolkesamtalene.


Valg av tolkeform

Fremmøte-, telefon- og skjermtolking har ulike muligheter og begrensninger. Les mer om valg av tolkeform.

E-læringskurs

IMDis e-læringskurs Skjermtolking i offentlig sektor gir både fagpersoner og tolker et godt innblikk i de viktigste elementene som har betydning for tolking over skjerm. 

Samtaleguide

Samtaleguiden viser rolle- og ansvarsfordelingen mellom fagperson og tolk. Guiden er laget som en enkel sjekkliste i A-4 format som partene kan ha for hånden ved skjermtolking.

Instruksjonsfilm for fagpersoner

Instruksjonsfilmen Skjermtolking for fagpersoner gir en kort innføring i hva som må være på plass for at fagpersoner i offentlig sektor skal kunne gjennomføre en vellykket tolket samtale over skjerm.

Tekniske rammebetingelser

En vellykket tolkesamtale over skjerm stiller krav til utstyr og teknologi.
Les mer om tekniske rammebetingelser for skjermtolking. 

Fant du det du lette etter?