E-læringskurs i skjermtolking

IMDi har som målsetting å legge til rette for bedre kvalitet i tolkede samtaler over skjerm. Dette kurset er rettet mot deg som er tolk eller fagperson i offentlig sektor og som ønsker å lære mer om skjermtolking.

Sist oppdatert: 15. juni 2023

Skjermtolking er i mange tilfeller en bedre løsning enn telefontolking og kan også være et godt alternativ til fremmøtetolking. Det forutsetter imidlertid at teknikken virker, og at alle parter har fått opplæring i og er komfortable med bruk av utstyret. Omgivelsene, nettforbindelsen og utstyret som brukes må fungere tilfredsstillende og lyd- og bildekvaliteten må være god nok til at tolken kan utføre jobben på en forsvarlig måte. Forberedelse er svært viktig og fagperson og tolk må ha en felles forståelse av roller og ansvar.

I kurset blir du presentert for ulike utfordringer ved tolking over skjerm.

Du får et innblikk i hva du må være oppmerksom på og hva som må være på plass for at du skal kunne gjennomføre en vellykket samtale.

 

 

Klikk her for å ta kurset

 

​​​Kurset gir en overordnet introduksjon til skjermtolking, men det gir ingen formelle kvalifikasjoner og kan ikke erstatte en tolkeutdannelse.

For deg som vil vite mer

IMDi samarbeider med fagpersoner, tolker, utdannelsesinstitusjoner, psykologer, ergoterapeuter m.fl. for å fremskaffe oppdatert viten om skjermtolking og produsere og distribuere informasjonsmateriale som kan bidra til å forbedre kvaliteten på tolkesamtalene.

Valg av tolkeform

Fremmøte-, telefon- og skjermtolking har ulike muligheter og begrensninger. Les mer om valg av tolkeform.

Instruksjonsfilm for fagpersoner

Instruksjonsfilmen Skjermtolking for fagpersoner gir en kort innføring i hva som må være på plass for at fagpersoner i offentlig sektor skal kunne gjennomføre en vellykket tolket samtale over skjerm.

Instruksjonsfilmer for tolker

To instruksjonsfilmer viser hvordan enkle grep kan forbedre tolkens arbeidssituasjon. Filmene er hovedsakelig rettet mot tolkene, men fagpersoner vil også ha utbytte av å se dem.

Tekniske rammebetingelser

En vellykket tolkesamtale over skjerm stiller krav til utstyr og teknologi.
Les mer om tekniske rammebetingelser for skjermtolking. 

Samtaleguide

Samtaleguiden viser rolle- og ansvarsfordelingen mellom fagperson og tolk. Guiden er laget som en enkel sjekkliste i A-4 format som partene kan ha for hånden ved skjermtolking.

Fant du det du lette etter?