Film om skjermtolking for deg som er fagperson

Denne instruksjonsfilmen om skjermtolking gir en kort innføring i hva som må være på plass for at fagpersoner i offentlig sektor skal kunne gjennomføre en vellykket tolket samtale over skjerm.

Sist oppdatert: 9. januar 2023

I filmen lærer du 

  • å klargjøre valg av tolkeform
  • å sette av god tid til tekniske forberedelser
  • å etablere et godt samarbeid med tolken

For deg som vil vite mer

IMDi samarbeider med fagpersoner, tolker, utdannelsesinstitusjoner, psykologer, ergoterapeuter m.fl. for å fremskaffe oppdatert viten om skjermtolking og produsere og distribuere informasjonsmateriale som kan bidra til å forbedre kvaliteten på tolkesamtalene.


Valg av tolkeform

Fremmøte-, telefon- og skjermtolking har ulike muligheter og begrensninger. Les mer om valg av tolkeform.

Instruksjonsfilmer for tolker

To instruksjonsfilmer viser hvordan enkle grep kan forbedre tolkens arbeidssituasjon. Filmene er hovedsakelig rettet mot tolkene, men fagpersoner vil også ha utbytte av å se dem.

E-læringskurs

IMDis e-læringskurs Skjermtolking i offentlig sektor gir både fagpersoner og tolker et godt innblikk i de viktigste elementene som har betydning for tolking over skjerm. 

Samtaleguide

Samtaleguiden viser rolle- og ansvarsfordelingen mellom fagperson og tolk. Guiden er laget som en enkel sjekkliste i A-4 format som partene kan ha for hånden ved skjermtolking.

Tekniske rammebetingelser

En vellykket tolkesamtale over skjerm stiller krav til utstyr og teknologi.
Les mer om tekniske rammebetingelser for skjermtolking. 

Fant du det du lette etter?