Tolkekonferansen 2024

IMDi ønsker velkommen til årets tolkekonferanse som retter oppmerksomheten mot kvalitetsreform og utvikling på tolkefeltet.

Sist oppdatert: 23. april 2024

Tidspunkt

19. april 2024 09.30-16.30 Legg i kalender

Sted

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Se på kart

Arrangør

IMDi

To år etter innføringen av tolkeloven tegner det seg et bilde av et tolkefelt i positiv utvikling. Gode tolker bidrar til å sikre rettsikkerhet og likeverdige tjenester for minoritetsspråklige innbyggere. Antallet tolkeoppdrag som utføres med kvalifiserte tolker øker. Det samme gjør antallet kvalifiserte tolker i Nasjonalt tolkeregister. Det er en positiv utvikling på flere områder, men vi er fortsatt ikke helt i mål.

Tema for Tolkekonferansen 2024 er kvalitetsreform og utvikling på tolkefeltet. 

Med tolkekonferansen ønsker IMDi å samle alle som interesserer seg for tolkefeltet til en spennende og begivenhetsrik dag. 

Konferansen er fulltegnet.

Se medvirkende til konferansen

Program

Konferansierer er Ammal Ahmed Haj Mohamed og Ipek Mehlum.

08.30 Registrering

09.30 Åpning og velkommen

Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi

09.40 Profesjonalisering av tolking i offentlig sektor

Hanne Skaaden, professor ved tolkeutdanningen ved OsloMet

10.10 Hvordan kan tolkeloven bidra til gode tolketjenester og hvilke juridiske problemstillinger kan oppstå?

Assia Chelaghma, master i juss og statsautorisert tolk 

Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiO

10.40 Pause

11.20 Hva vet vi: Tolker, språk, tall og paradokser

Magne Krogstad Asphjell, partner hos Oslo Economics, prosjektleder i Tolkemonitor

Hilde Fiva Buzungu, utredningsleder i IMDi

11.40 Lovlydighetskultur i offentlig sektor

Stig Strandli Gezelius, professor i sosiologi ved USN

12.10 Endringsarbeid på tolkefeltet: Hvilken utvikling ønsker vi på tolkefeltet?
Hvordan arbeider offentlig sektor med implementering av tolkeloven?  

Panelsamtale med Hanne Løfsnes, avdelingsleder i IMDi 

Parnian Bemanian, avdelingsleder ved Tolketjenesten i Bergen 

Kristin Hinna, instituttleder ved HVL 

Carolina Fredriksen, fagansvarlig ved Hero

Paulina Ślusarczyk, styreleder i Norsk tolkeforening

12.30 Lunsj

13.30 Når tolker bryter tolkeloven: IMDis behandling av varsler mot tolker 
Hvordan varsle, hva kan man varsle om og hvilke konsekvenser får et varsel om brudd på tolkeloven?

Hanne Løfsnes, avdelingsleder i IMDi

Hva forventer tolkebrukere fra tolkene og hvilket handlingsrom har tolkene i utøvelsen av tolkeyrket?
Panelsamtale med medlemmer av det partssammensatte utvalget:

Berit Nordhuus, statsautorisert tolk

Cecilia Dinardi, advokat

Ingeborg Skaten, førstelektor emerita ved HVL

14.20 Bokbad med Yohan Shanmugaratnam

Journalist og forfatter

14.50 Pause

15.10 Tegnspråk for livet = tolk hele livet?

Hilde Haualand, professor ved tolkeutdanningen ved OsloMet og leder for tegnspråkutvalget

15.30 Tolkefeltet i Skandinavia

Carina Graversen, talskvinne for Translatørforeningen i Danmark

Kristina Gustafsson, dosent i sosialt arbeid ved Linnéuniversitetet


Hva kan vi lære av hverandre?

Panelsamtale med Carina Graversen, talskvinne for Translatørforeningen i Danmark

Kristina Gustafsson, dosent i sosialt arbeid ved Linnéuniversitetet  

Hanne Skaaden, professor ved tolkeutdanningen ved OsloMet

16.10 Avsluttende ord

Kjetil Vevle, statssekretær i AID

16.30 Slutt

18.30 Middag 
Serveres i samme sal som konferansen

 

Fant du det du lette etter?