Rapportlansering: Omfang av negativ sosial kontroll

Proba har kartlagt omfanget av negativ sosial kontroll i videregående skoler i Norge. Og du får høre om IMDis arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i 2021.

Sist oppdatert: 21. oktober 2021

Tidspunkt

19. oktober 2021 10.00-11.00 Legg i kalender

Sted

Kulturhuset, Oslo, strømmes også på nett

Arbeid mot negativ sosial kontroll har blitt et stadig mer sentralt tema i integreringspolitikken de siste årene. For å kunne motarbeide og forebygge negativ sosial kontroll er det behov for bedre styringsinformasjon. Blant annet er det nødvendig med bedre data om omfanget av negativ sosial kontroll for å kunne målrette innsatsen for å forebygge og motvirke slikkontroll.

Under arrangementet presenteres rapporten "Omfang av negativ sosial kontroll" som Proba samfunnsanalyse har utarbeidet for IMDi. 

Rapporten inneholder en kunnskapsoppsummering av kvantitative studier om negativ sosial kontroll. Studien presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse til elever ved 1. og 2. trinn ved videregående skoler i alle fylker i Norge.

I tillegg presenteres IMDis egen tallrapportering for minoritetsrådgivernes og integreringsrådgivernes arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold for første halvdel av 2021.

Program

  • Innlegg ved Libe Rieber-Mohn, Direktør for IMDi
  • Innlegg ved Nancy Herz, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet

  • Hovedfunn fra MRs tallrapportering for første halvdel av 2021, ved minoritetsrådgiver Mona Ibrahim Ahmed

  • Hovedfunn fra IRs tallrapportering for første halvdel 2021, ved seniorrådgiver Gloria O. Hellerud

  • Hovedfunn fra “Omfang av negativ sosial kontroll”, ved Kaja Meeg Valvatne, Proba samfunnsanalyse

  • Kommentar fra Jon Horgen Friberg, Fafo

  • Veien videre, ved avdelingsleder Kristin Bach Skaset i IMDi

Fant du det du lette etter?