Møt IMDi under Arendalsuka

Diskriminering og rasisme på jobb og inkludering av flyktninger fra Ukraina er temaene som står på agendaen når IMDi kommer til Arendal.

Sist oppdatert: 4. februar 2024

Arendalsuka går av stabelen 14. til 18. august i sørlandsbyen. Dette er Norges største demokratiske møteplass, der aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for å diskutere dagens og morgendagens utfordringer. I år har IMDi to arrangementer på programmet.

Tirsdag 15. august spør vi om norsk arbeidsliv gjør nok for å få bukt med diskriminering og rasisme på jobb under arrangementet «Norsk, og diskriminert på jobb – personlige historier og ambisjoner for norsk arbeidsliv». Statistikk viser at barn av innvandrere gjør det bra i norsk arbeidsliv. Men høy arbeidsdeltakelse og utdanning beskytter ikke nødvendigvis mot diskriminering. Under arrangementet vil du få høre personlige historier fra personer med minoritetsbakgrunn, blant annet Iman Meskini og Mina Adampour. Arrangementet organiseres i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Påfølgende dag, onsdag 16. august, arrangerer vi spørretime om midlertidig beskyttelse og inkludering av flyktninger fra Ukraina under arrangementet «Mellom midlertidighet og etablering – ukrainere i Norge». Du vil få et innblikk i hvordan berørte ukrainere selv har opplevd møtet med Norge, hvordan de håndterer usikkerheten mellom midlertidig opphold og eventuell permanent beskyttelse, og hvordan de møter forventningene om å komme raskt i jobb. Direktørene fra direktoratene med ansvar for mottak, integrering og formidling til arbeid vil svare på dine spørsmål. Vi vil ta imot spørsmål til panelet fra salen og fra nett og du kan allerede nå sende inn dine spørsmål. Kadafi Zaman leder spørretimen som vi organiserer i samarbeid med UDI.

Vi deltar også på en rekke arrangementer i regi av andre organisasjoner i løpet av uka. Blant annet seminaret «Hvorfor kommer det flere ukrainere til Norge enn Sverige og Danmark – og hva blir veien videre?» i regi av By- og regionforskningsinstituttet NIBR.

Vi håper å se deg i Arendal!

Begge våre arrangementer vil direktestrømmes for de som ikke har mulighet til å være til stede i Arendal. Se arrangementssidene for mer informasjon.

 

Fant du det du lette etter?