18 000 flyktninger må bosettes i 2016

I løpet av året vil 18 000 flyktninger trenge en hjemkommune. 4 400 av dem vil være enslige mindreårige flyktninger. Så langt har kommunene sagt ja til å ta imot over 15 000 flyktninger.

Sist oppdatert: 15. oktober 2015

Det er Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting som fastsetter hvor mange flyktninger det er behov for å bosette. Det nye bosettingsbehovet ble fastsatt i utvalgets ekstraordinære møte 6. november 2015, og på bakgrunn av dette sendte IMDi en tilleggsanmodning til kommunene. 

Utvalget anslo også det kan bli behov for å bosette 21 000 flyktninger i 2017. Det er klar usikkerhet om dette anslaget som blant annet vil bli påvirket av utviklingen i videre asyltilstrømming i månedene framover.

Krevende, men mulig å takle

– Dette er en krevende situasjon. Men den er fullt mulig å takle med dagens bosettingsmodell, der det er frivillig for kommunene om og hvor mange flyktninger de vil bosette. Med den erfaringen vi har med kommunenes evne og vilje til å bosette stadig flere flyktninger, har jeg tro på at kommunene også vil håndtere denne nye utfordringen, sier IMDis direktør og leder for Nasjonalt utvalg, Geir Barvik.

Han understreker at det er en nasjonal oppgave å sørge for at de flyktningene som får opphold får en kommune å bo i, slik at de kan komme i gang med livene sine. Derfor er det viktig å legge til rette for at bosatte flyktninger får brukt den kompetansen de har med seg.

Enslige mindreårige prioritert

Nasjonalt utvalg mener det er riktig å bosette enslige mindreårige først. Av bosettingsbehovet for neste år på 18 000, vil 4 400 av flyktningene være enslige mindreårige. Av disse igjen vil rundt 880 være barn under 15 år.

– Det er aller viktigst at kommunene de neste årene tar imot de yngste av flyktningene. Denne sårbare gruppen av flyktninger blir mest skadelidende av å måtte vente lenge i mottak, sier Geir Barvik.

Prioriteringen av enslige mindreårige, barn og unge, må fortsette i 2017, understreker Nasjonalt utvalg. Det legger til grunn at det blir behov for å bosette 7 000 enslige mindreårige, av disse 1 400 under 15 år.

Fant du det du lette etter?