Endringer i bosettingsarbeidet

Fra 2. mai må kommunene rette henvendelser om fordeling av flyktninger til kontaktsenter for IMDinett. Kommunene må også melde inn ledig kapasitet for enslige mindreårige gjennom kontaktsenteret.

Sist oppdatert: 25. april 2017

Disse endringene kommer som følge av lansering av det nye bosettingssytemet.

Når er bosettingssytemet klart til bruk?

Fra 2. mai vil det nye bosettingssystemet være IMDis hovedverktøy for å saksbehandle bosettingssaker og forespørre kommunene om bosetting av personer. På grunn av arbeidet med overføring av data vil kommunene imidlertid ikke kunne logge inn og motta forespørsler i det nye systemet med én gang.

Kommunene vil etter planen kunne ta systemet i bruk i løpet av mai. IMDi vil komme med nærmere informasjon om dette.

Hvem skal kommunene kontakte når?

Etter 2. mai er det kontaktsenter for IMDinett som skal motta alle henvendelser fra kommunene om konkrete forespørsler og fordeling av flyktninger. Kommunene kan også ringe kontaktsenteret på tlf. 40 00 19 60.

Kommunene skal fortsatt forholde seg til IMDis regionkontor om det øvrige bosettings- og integreringsarbeidet i kommunen. Dette gjelder dialogen rundt anmodning og vedtak om bosetting av flyktninger og kvalifiserings- og integreringsarbeidet i etterkant av bosettingen i kommunen.

Hvordan melder kommunen inn ledig kapasitet for enslige mindreårige?

Fra og med 2. mai skal kommunene melde inn ledig kapasitet for bosetting av enslige mindreårige over 15 år gjennom kontaktsenteret. Det betyr at e-posten bosettingem@imdi.no avvikles.

For å melde inn ledig kapasitet, må kommunene oppgi forventet tidspunkt for bosetting (uke) og eventuelle særskilte forhold ved botilbudet (døgnbemannet, kun til bestemt aldersgruppe eller lignende.

Ledig kapasitet for enslige mindreårige under 15 år (fra omsorgssentre) skal kommunene melde direkte til Bufetat i regionen.

Hva skjer framover?

Kommunene skal etter planene kunne ta i bruk det nye bosettingssytemet i løpet av mai. Da vil kommuneadministrative brukere kunne tildele nødvendige roller og tilganger i systemet til saksbehandlere som skal jobbe med bosetting. Dette må gjøres så raskt som mulig slik at saksbehandlere i kommunen får tilgang til systemet.

Etter lanseringen vil kommunene motta forespørsler om bosetting gjennom det nye systemet. Der vil man også kunne finne anmodning om bosetting, registere kommunens vedtak og ta egne rapporter og tall.

Opplæringsmateriell og brukerveiledninger for det nye bosettingssystemet vil bli lagt ut på imdi.no før lanseringen.

Les mer om det nye bosettingssystemet og om hvordan kommunene får tilgang til systemet.

Fant du det du lette etter?