Færre enslige mindreårige til kommunene

Det er behov for å bosette 700 enslige mindreårige flyktninger i år, og ikke 1 100 som tidligere antatt. IMDi ber kommuner som ikke har satt i gang tiltak for bosetting, å vente med dette. Andre må planlegge for å ta imot færre enn tidligere anmodet.

Sist oppdatert: 6. mars 2017

Hvorfor har tallet gått ned?

Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med å imøtekomme behovet for bosetting av flyktninger. Mange har lagt ned en stor jobb for å kunne klare å ta imot enslige mindreårige.

De siste tallene fra UDI viser imidlertid at færre enslige mindreårige flyktninger ankommer landet, og færre av de som er kommet får innvilget oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting.

Derfor er behovet for å bosette enslige mindreårige flyktninger i kommunene nå nedjustert fra 1100 til 700.

Hvor mange flyktninger det er behov for å bosette er et tall som påvirkes av mange faktorer. Her kan du lese mer om hvordan man fastsetter bosettingsbehovet og fordeler det kommunene imellom.

Hva betyr dette for kommunene?

Mange kommuner har kommet langt i forberedelsene med å ta imot enslige mindreårige flyktninger i år. Disse kommunene vil, så langt det er mulig, få enslige mindreårige flyktninger å bosette. De må imidlertid påregne et antallet de skal bosette blir lavere enn tidligere anmodet.

Kommuner som ikke har startet arbeidet med å bosette enslige mindreårige, er nå bedt om å vente med dette.

Her finner du oppdaterte anmodnings- og vedtakstall på kommunenivå.

Fleksibilitet

De siste prognosene viser at om lag 40 prosent av de enslige mindreårige som skal bosettes i år er under 15 år.

IMDi ber kommunene om fleksibilitet i fordeling av plasser mellom de under og de over 15 år dersom alderssammensetningen endrer seg.

Brev til kommunene

IMDi regionkontor har vært i dialog med kommunene som er berørte av endringene. Disse kommunene får nå brev fra IMDi med detaljert informasjon om hvordan dette vil påvirke dem.

Hva som gjelder for den enkelte kommunen er gjort i samråd med KS og bestemt ut fra IMDis kjennskap til kommunens arbeid, samt den regionale fordelingen av bosettingsbehovet man skal ivareta.

Er det behov for ytterligere informasjon, ber vi kommunen ta kontakt med IMDi. 

Fant du det du lette etter?