Endringer i introduksjonsloven og ny mal for individuell plan

Ny endringer i introduksjonsloven har nå trådt i kraft. Det er også utarbeidet en ny mal for individuell plan som er i tråd med disse endringene.

Sist oppdatert: 4. september 2018

De tidligere varslede endringene i introduksjonsloven trådte i kraft 1. september 2018. På bakgrunn av endringene om at programmet skal bygge videre på tiltak som er gjennomført før bosettingen og at det skal begrunnes hvilke arbeids- eller utdanningsrettede tiltak som inngår i programmet, har vi tilpasset dette i malen for individuell plan.

Se siden for mal for individuell plan for den nye malen og les mer om de nye endringene i loven.

Fant du det du lette etter?