Nytt verktøy for deg som jobber med arbeidsretting av introduksjonsprogrammet

IMDi har utviklet en modell for kommuner som ønsker å utvikle arbeidsrettede løp for deltakere i introduksjonsprogram med lite eller ingen skolebakgrunn. Modellen og tilhørende verktøy er samlet i en håndbok.

Sist oppdatert: 13. desember 2019

Modellen er utarbeidet som en del av IMDis satsing for å øke måloppnåelse og bedre kommunenes arbeid med introduksjonsprogrammet. Satsingens mål har vært å gi et systematisk og enhetlig tilbud til utvalgte kommuner for å øke kvaliteten i introduksjonsprogrammet for deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn.

– På litt lengre sikt er målet at flere programdeltakere kommer seg i jobb eller tar videre utdanning, sier Karin Erland, IMDis prosjektleder for satsingen. 

Til sammen har 67 kommuner deltatt i satsingen. Det var kommuner med potensial for å øke måloppnåelsen i sine introduksjonsprogram som ble invitert til å delta. Hver kommune har deltatt på to samlinger og fått oppfølging fra IMDis regionkontorer før, under og etter samlingene. Metodikk og prosess var lik for alle regioner, men med ulike tilpasninger knyttet blant annet til geografi, kommunestørrelser, behov og samarbeidspartnere.

Hensikten med satsing var også å legge til rette for at ulike enheter i kommunene jobber sammen og bidrar til utvikling av kvalifiseringsløp for programdeltakerne. Førde er blant kommunene som opplever å ha hatt god nytte av satsingen.

– Det har gitt mye positivt det å samarbeide med lærerne. Vi har fått et godt verktøy som vi ønsker å benytte i arbeidet videre med deltakere som ikke er aktuelle for grunnskole, sier Tamara Nøtseth i NAV Førde.

Håndbok med maler, oppgaver og verktøy

I etterkant av samlingene har IMDI utarbeidet en håndbok som beskriver modellens syv steg for hvordan man kan jobbe med arbeidsretting med en spesifikk målgruppe. Den inneholder steg-for-steg-instruksjoner knyttet til bruk av modellen og gir kommunen tips til gjennomføring av arbeidsrettede tiltak for målgruppen. Håndboken gir også eksempler på kjøreplaner, oppgaver, maler og verktøy.

– Oppgavene er forståelige og funksjonelle, verktøy kan tilpasses etter ønske og behov. Det er fint å ha en mal å gå etter, slik at fremgangen er forutsigbar og kjent for alle parter, sier Tove Lid fra avdeling for kvalifisering og integrering i Molde, en av kommunene som har deltatt i satsingen.

For IMDi har det også vært viktig å dokumentere hvordan det er jobbet med satsingen. Rambøll har derfor utarbeidet en rapport som beskriver IMDis arbeidsmetodikk.

 

Fant du det du lette etter?