Nå kommer de første overføringsflyktningene

Ved utgangen av mars var det bosatt kun 762 av totalt 5 300 flyktninger som er forventet at skal bosettes i år. Snart kommer de første overføringsflyktningene og bosettingen i kommunene vil da kunne øke.

Sist oppdatert: 11. april 2019

Få bosettinger til nå, skyldes at det har vært få bosettingsklare flyktninger i asylmottak. Av de 5 300 flyktningene som skal bosettes i 2019, er over 3 000 overføringsflyktninger (kvoteflyktninger). Overføringsflyktninger har allerede blitt definert som mennesker med beskyttelsesbehov av FNs høykommissær for flyktninger. Utlendingsforvaltningen i Norge reiser til de aktuelle FN-lokasjonene og vurderer hvem som skal få opphold i Norge. IMDi deltar på disse kommisjonsreisene for å kartlegge informasjon som er viktig for bosettingen.

Årets første kommisjonsreiser er gjennomført, og IMDi jobber nå med å fordele de første overføringsflyktningene til kommunene. Det vil bli gjennomført flere kommisjonsreiser i 2019 og det er ventet at bosettingen til kommunene vil øke de neste månedene.

IMDi har oversikt over det kommunene har meldt inn av ledig bosettingskapasitet i IMDis fagsystem for bosetting og oppfordrer kommunene til å fortsette med dette.

Les mer om bosetting av overføringsflyktninger.

Fant du det du lette etter?