Koronapandemien og informasjon til innvandrere: Veiledere for kommuner

Koronapandemien rammer befolkningen skjevt, og smittenivået blant innvandrere er langt høyere enn i befolkningen ellers. Dette krever at flere kommuner tilpasser informasjon og tjenester til utsatte grupper med innvandrerbakgrunn.

Sist oppdatert: 26. januar 2021

IMDi har laget to veiledere om formidling av viktig informasjon til innvandrerbefolkningen:

Veilederne retter seg mot ledere og ansatte i kommuner, og kommer med konkrete råd om planlegging og gjennomføring av tiltak. Veilederne er en del av de foreslåtte strakstiltakene for å redusere smitten blant innvandrerbefolkningen, som ble lagt fram før jul i fjor. Les ekspertgruppens forslag til tiltak (PDF).

Informasjonen må tilpasses

Myndighetene må sørge for at alle innbyggerne får tilpasset informasjon under koronapandemien, også personer med begrensede norsk- eller datakunnskaper, eller som har lite kontakt med det norske samfunn.

– Å nå ut til alle er krevende for kommunene. IMDis to veiledere skal bidra til at kommunene når ut med informasjon og tiltak, gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner og ressurspersoner, og gjennom riktig bruk av tolk, forteller IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

Ressurspersoner bygger tillitt

En ressursperson er en person som fungerer som bindeledd mellom lokale myndigheter og en innvandrergruppe, og som har tilhørighet og tillit i den aktuelle gruppen. Flere kommuner og frivillige organisasjoner har allerede prøvd ulike tilnærminger ved bruk av lokale ressurspersoner i informasjonsarbeidet. Ressurspersoner benytter dialog og kan i større grad skreddersy budskap. IMDis veileder bygger på mange av disse erfaringene.

– En ressursperson kan være med på å bygge tillit og tilhørighet, og kan bidra til informasjonen og tiltak i større grad når ut til utsatte grupper, sier Rieber-Mohn.

Tolketjenester er en nødvendig del av tjenesteytingen

Tolketjenester er nødvendig både i kommunens ordinære tjenester og i en krise. Rieber-Mohn mener manglende bruk av kvalifisert tolk kan hindre at viktig informasjon når frem.

– Smittesporing eller informasjon om karantene og isolasjon er eksempler på viktige temaer der språkvansker lett kan føre til misforståelser, som for eksempel om hvem som er nærkontakter, og forskjellen på isolasjon og karantene. At kommuner i større grad benytter kvalifisert tolk, kan bidra til bedre kommunikasjon, større forståelse og dermed bedre etterlevelse av smittevernråd.

Et ledd i beredskapsarbeidet

Pandemien har vist at formidling av informasjon til en sammensatt befolkning bør være et tema i all sikkerhets- og beredskapsplanlegging.

– Å etablere samarbeid med lokale ressurspersoner med tilhørighet og tillit i aktuelle grupper og miljøer, og ha rutiner for bruk av kvalifisert tolk, er et viktig ledd i kommunens generelle krise- og beredskapsarbeid, mener Rieber-Mohn.

Fant du det du lette etter?