Modellering og prognoser av arbeidsledighet blant innvandrere

SSB har, på oppdrag fra IMDi, sett på sammenhengen mellom innvandreres arbeidsledighet og samlet ledighet i Norge, og videre hvordan denne sammenhengen kan brukes til å gi en prognose for ledighet blant innvandrere i perioden fram til 2011.

Utgitt: 2009

De statistiske modellene er i hovedsak basert på historiske sammenhenger, med tallmateriale fra 3. kvartal 2001 til 3. kvartal 2008. Dette utgjør et relativt begrenset informasjonsgrunnlag for estimering av ledighet.

I og med at det er første gang denne modelleringen av ledighet benyttes, er tallene i notatet høyst usikre.

Se flere rapporter om

arbeidsliv.

Fant du det du lette etter?