Utbetaling av norsktilskudd

IMDi utbetaler norsktilskudd til kommunene på bakgrunn av data i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Sist oppdatert: 24. november 2022

Husk registrering i NIR

Kommunen må registrere vedtak om norskopplæring for den enkelte innvandrer i NIR for å få utbetalt norsktilskudd. Dette gjelder for personer som får «Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap» og «Rett til norsk». Vedtaket registreres for å vise at opplæring blir gitt. Kommunen kan registrere dette direkte i NIR eller via sitt fagsystem.
For asylnorsktilskudd og tilskudd for samfunnskunnskap i mottak er det ikke krav om registreringer i NIR. Tilskudd vil bli utbetalt ved inntreden i målgruppa. Tilskuddet er et engangstilskudd.

Automatisk korrigering ved flytting

Hvis personer som utløser persontilskudd eller asylnorsktilskudd flytter til en annen kommune, deler IMDi utbetalingene mellom fraflyttings- og tilflyttingskommune. Tilskudd for personer i fulltid videregående skole vil også deles automatisk, forutsatt at nødvendige registreringer er på plass.

Korrigeringer for kommunen vil skje ved den første utbetalingsrunde der kommunen totalt mottar et positivt tilskuddsbeløp for henholdsvis asylnorsktilskudd og persontilskudd (år 1, 2 og 3 beregnet samlet).

Mer om ordningene

For mer informasjon om ordningene og regler for utbetaling, se disse sidene:

Har du spørsmål?

Hvis kommunen ikke finner svar i rundskrivet til tilskuddsordningen, eller du trenger hjelp med konkrete saker, må du melde inn en sak til oss. Saken bør inneholde en så nøyaktig beskrivelse som mulig og med DUF-nummer i et eget felt for dette. Det er superbrukere og administrativ bruker i kommunen som kan melde inn saker. 

 

Fant du det du lette etter?