Hva utbetales når?

Persontilskudd år 1, asylnorsktilskudd og kulturtilskudd

Persontilskudd for år 1, tilskudd til norskopplæring for asylsøkere i mottak (asylnorsktilskudd) og tilskudd til opplæring i norsk kultur og norske verdier (kulturtilskudd) utbetales kvartalsvis etter at personer kommer inn i målgruppen for de ulike ordningene.

Status for utbetaling:

Persontilskudd og asylnorsktilskudd for 4. kvartal 2016 er nå utbetalt. Neste utbetaling er medio mai og gjelder 1. kvartal 2017.

Kulturtilskudd utbetales tidligst for 1. kvartal 2017, dvs. medio mai 2017.

Persontilskudd år 2 og år 3

Persontilskudd år 2 og år 3 utbetales i sin helhet.

Status for utbetaling:

Persontilskudd år 2 og 3 for 2017 er nå utbetalt.

I tilskuddsbrevene for persontilskudd er det en tabell som viser blant annet hvilket tilskuddsår utbetalingen gjelder for. Persontilskudd år 2 og år 3 gjelder hovedsakelig for 2017, og ikke 2016 slik det står i flere kommuners tilskudsddbrev. Når det står 2016 skyldes dette at kommunen mottar persontilskudd år 2 eller år 3 med 2016-satsen i sin helhet for minst 1 person. Kommunen kan logge inn i NIR for å se hvem dette gjelder for.

Hva må kommunen gjøre for å få utbetalt tilskudd?

Kommunen trenger ikke å søke om tilskuddene – IMDi utbetaler dem automatisk til kommunene på bagrunn av data i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). 

Kommuner som tilbyr opplæring for asylsøkere i mottak, må imidlertid registrere dette i Nasjonalt introduksjonsregister for å få utbetalt tilskudd. Hvis kommunen mottar tilskudd, må kommunen sørge for at alle i målgruppen får tilbud om opplæringen. 

Automatisk korrigering ved flytting

Hvis personer som utløser persontilskudd eller asylnorsktilskudd flytter til en annen kommune, deler IMDi utbetalingene mellom fraflyttings- og tilflyttingskommune.

Korrigeringer for kommunen vil skje ved den første utbetalingsrunde der kommunen totalt mottar et positivt tilskuddsbeløp for henholdsvis asylnorsktilskudd og persontilskudd (år 1, 2 og 3 beregnet samlet). 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss via IMDinett-support.

For mer informasjon om ordningene og tildelingsregler i 2017 se disse rundskrivene:

Fjorårets rundskriv finner du her: