Strategi og ledelse

Fokus på strategi og ledelse står helt sentralt for å lykkes med mangfold på arbeidsplassen.

Sist oppdatert: 7. oktober 2021

Å jobbe strategisk med etnisk mangfold handler blant annet om sikre forankring hos ledelsen og sette mål for virksomheten. Ledelsen må kjenne til arbeidet og snakke om det på en måte som skaper engasjement i hele organisasjonen. Å lede mangfoldet handler om å se potensialet i mangfoldet av ansatte, og systematisk utvikle en organisasjonskultur der forskjellene utløser økt effektivitet, økt trivsel, bedre forståelse av brukere og økt innovasjon. 

Fant du det du lette etter?