Arbeidsgivere kan få tilskudd til økt etnisk mangfold

Private og offentlige virksomheter kan søke om midler til å tilrettelegge for en mer mangfoldig arbeidsplass.

Sist oppdatert: 29. september 2021

Ifølge Statistisk sentralbyrå står i dag mer enn 45.000 innvandrere i Norge uten arbeid. Flere tusen er overkvalifiserte til stillingene de har.

- Dette er en enorm uutnyttet ressurs som vi burde anvende oss av i mye større grad i norsk arbeidsliv, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Det er bakgrunnen for at IMDi nå lanserer en tilskuddsordning hvor private og offentlige virksomheter kan søke om midler for å jobbe for bedre etnisk mangfold i virksomhetene sine. Både små og store virksomheter kan søke på totalt 10 millioner kroner som er satt av i Statsbudsjettet for 2021 til tilskuddsordningen.

I første omgang er det sektorene Helse, pleie og omsorg, Butikk og salgsarbeid samt Bygg og anlegg som kan søke om midler. Ordningen omfatter også virksomheter innen offentlig sektor. Målet er at ordningen skal utvides til andre sektorer og bransjer senere.

- Tilskuddsordningen i år blir et pilotprosjekt som vil videreutvikles basert på erfaringer gjennom året. Det blir et bra utgangspunkt for forbedring når vi skal overføre initiativet over til andre bransjer senere, sier Libe Rieber-Mohn.

- Vi vet at mangfold som utnyttes på en god måte i en inkluderende kultur, gir positiv innvirkning på både prestasjoner og resultater, sier Christian Scheen, rekrutteringssjef i Skanska

Skanska AS er et av Norges største entreprenørkonsern, og var blant de aller første som søkte og fikk innvilget tilskudd til økt etnisk mangfold.

- For å være best på det vi gjør, må vi speile mangfoldet i samfunnet. Vi bygger for et bedre samfunn. Mangfold og inkludering er en viktig forutsetning for å kunne gjøre det, sier Christian Scheen, rekrutteringssjef i Skanska.

Skanska fikk 127.500 kroner i tilskudd. Pengene skal brukes til analyse og kartlegging av både selskap og rekrutteringsprosesser. Scheen er tydelig på dette ikke bare handler om mangfold for mangfoldets skyld, men at dette også er framtidsrettet og lønnsomt.

- Vi vet at mangfold som utnyttes på en god måte i en inkluderende kultur, gir positiv innvirkning på både prestasjoner og resultater, sier Scheen.

IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn understreker at man ikke må være en stor virksomhet for å få godkjent en søknad. Det er også åpent for å bruke midlene på mange ulike måter.

- Tilskuddsordningen er opprettet for å stimulere til et økt fokus på etnisk mangfold, og kan for mange være et fint sted å starte, sier Rieber-Mohn.

Arbeidsgivere i privat sektor fra følgende bransjer kan søke om tilskudd i 2021:

  • Helse, pleie og omsorg
  • Butikk og salgsarbeid
  • Bygg og anlegg

Arbeidsgivere i offentlig sektor kan få tilskudd til tiltak som bidrar til:

  • Karriereutvikling for ansatte med innvandrerbakgrunn
  • Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til stillinger med høye kompetansekrav

Søknadene behandles fortløpende, og siste frist for å søke er 15. oktober 2021

Fant du det du lette etter?