Flere positive til bosetting av flyktninger i egen kommune

Flere ønsker at hjemkommunen deres skal bosette flere flyktninger, enn før krigen i Ukraina brøt ut, viser en ny undersøkelse. I november 2021 var det 44 prosent som ønsket dette. I mars 2023 hadde denne andelen økt til 58 prosent.

Sist oppdatert: 7. juni 2023

Undersøkelsen er gjennomført av Institutt for samfunnsforskning (ISF) på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Spørsmålene i undersøkelsen ble stilt i mars i år som en av tilleggsundersøkelsene til Integreringsbarometeret. Integreringsbarometeret er den største undersøkelsen i Norge om holdninger til innvandring, integrering og mangfold, og har vært gjennomført regelmessig siden 2005.

Se hele undersøkelsen (PDF)

Litt over halvparten av de spurte er enige i at innvandring i hovedsak er bra for Norge. I november 2021, tre måneder før krigen brøt ut, var denne andelen på 44.

En lignende utvikling tegner seg når det kommer til befolkningens syn på hvordan det går med integreringen i Norge. I mars i år svarte tre av ti at det går meget eller ganske bra med integreringen. Før krigen mente bare to av ti det samme.

– Det er særlig viktig å følge utviklingen i befolkningens holdninger til innvandring og integrering nå, for å se hvordan krigen i Ukraina og det store antallet ukrainske flyktninger påvirker oss, sier konstituert direktør i IMDi Lisbeth Fransplass Røren.

– Utviklingen er gledelig og funnene er nyttig i IMDis arbeid for å bidra til god integrering, sier Fransplass Røren.

Den 26. mai i år sendte IMDi ut en justert anmodning til alle norske kommuner og ba om bosetting av 38 000 flyktninger i løpet av 2023.  Kommunene skal svare på IMDis anmodning senest 31. august. 

Aldri har det blitt bosatt så mange flyktninger så raskt. Det er historisk. Og nå ser vi også at kommunene evner å stå i det over tid, sier konstituert direktør Lisbeth Fransplass Røren. 

Fant du det du lette etter?