Frist for å oppdatere opplysninger i NIR for 2023

Kommunenes frist for å ajourføre opplysninger i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for 2023 er 29. februar 2024.  

Sist oppdatert: 16. januar 2024

SSB og IMDi publiserer tall og statistikk på bakgrunn av opplysningene i NIR. Det er derfor viktig at kommunen kontrollerer at vedtak og deltakelse i de ulike ordningene under introduksjonsloven og integreringsloven er registrert. Kommunen må også registrere sluttmål og avslutningsårsak på alle deltakere som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2023. Opplysningene benyttes i statistikk og forskning på både nasjonalt, fylkes- og kommunenivå, og danner grunnlag for politikkutviklingen på innvandrings- og integreringsområdene.  

IMDi har forståelse for at kommunene har mye å gjøre som følge av bosetting av fordrevne fra Ukraina. Det er likevel essensielt at opplysningene i NIR er oppdatert. En høy andel deltakere som har avsluttet introduksjonsprogrammet i 2023 står fortsatt uten registrert avslutningsårsak i NIR, herunder mange fordrevne fra Ukraina. Det er stor politisk oppmerksomhet på integreringsfeltet, med særlig vektlegging av rask overgang til arbeid blant fordrevne fra Ukraina. Det er derfor avgjørende at kommunene kontrollerer at registreringer i NIR er ajourført og korrekte. 

Kontroller registeringer for din kommune  

Slik gjør du det:  

  • Logg inn i NIR  
  • Du kan benytte personlisten for integreringsloven i NIR for å sjekke registreringene. Dette kan gjøres ved å huke av for aktuelle forvalg på hver kategori, for eksempel «Med vedtak» / «Uten vedtak», «Med tiltak» / «Uten tiltak», «Med sluttmål» / «Uten sluttmål» osv.  
  • Det er også mulig å laste ned en CSV fil fra personlisten for videre sortering og filtrering, se nærmere beskrivelse i brukerveiledning.  
  • Benytt rapporten over avsluttede deltakere i NIR, etter både introduksjonsloven og integreringsloven, til å kontrollere at alle som har avsluttet introduksjonsprogram i 2023 er registrert med en avslutningsårsak i NIR. 
  • Se egen brukerveiledning for registrering av avslutningsårsak i NIR etter integreringsloven (pdf).
  • Dersom du oppdager feil; rett feilen direkte i NIR, eller ved å korrigere i kommunens fagsystem og overføre dette på nytt til NIR. Hvis du retter i kommunens fagsystem, sjekk at alt vises riktig i NIR etter at data har blitt overført på nytt  

 Lovpålagt oppgave

Kommunen har plikt til å registrere opplysninger om deltakelse i ordningene under integreringsloven og introduksjonsloven i NIR. Opplysningene skal registreres innen to måneder etter at hendelsen finner sted, jf. integreringsforskriften § 58 og forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven § 15.

 

Trenger du hjelp?  

Hvis du opplever problemer med registrering eller finner feil i NIR du selv ikke kan rette, meld inn en sak til oss på . Merk gjerne saken med «Årsrapportering NIR 2023».  

Fant du det du lette etter?