Informasjon om fravær i introduksjonsprogram på flere språk

Her kan du laste ned informasjon på flere språk om regler som gjelder ved fravær i introduksjonsprogram. Teksten er utformet slik at det skal være lettere for deltakeren å forstå regler for fravær og permisjon.

Sist oppdatert: 21. juni 2023

Introduksjonsprogrammet følger stort sett de samme fraværsreglene som arbeidslivet ellers. Deltakere skal få fri ved for eksempel sykdom, fødsel eller høytider, og de kan få permisjon fra programmet. Ugyldig fravær gir trekk i introduksjonsstønad. 

NB! Husk at det er ulike regler for fravær avhengig av hvilken lov som gjelder for den enkelte introduksjonsdeltakeren, hhv. introduksjonsloven og integreringsloven.

Les mer om regler for fravær i introduksjonsprogrammet på denne siden.

Regler om  fravær for deltakere fra Ukraina med kollektiv beskyttelse 

Regler for fravær etter introduksjonsloven

Regler for fravær etter integreringsloven

Informasjon på andre språk:

Fant du det du lette etter?