Hva betyr tallene?

Anmodning er det antallet flyktninger IMDi på vegne av staten ber en kommune om å bosette kommende år.  

Vedtak er det antallet flyktninger en kommune har sagt ja til å bosette. Her finner du kommunens siste vedtak som er registrert hos IMDi. Tomme felt betyr at det ikke er registrert et vedtak, mens "0" i vedtakskolonnen betyr at kommunen har sagt nei til bosetting av flyktninger.

Nye prognoser viser at det er behov for å bosette 700 enslige mindreårige flyktninger i år, og ikke 1 100 som tidligere antatt. IMDi har bedt kommuner som ikke har satt i gang tiltak for bosetting, å vente med dette. Andre må planlegge for å ta imot færre enn tidligere anmodet.

For eldre bosettingstall på kommunenivå gå til vår statistikkside.

FylkeAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Østfold 780 (199) 700 (107) 469 (30) 469 (41)
Akershus 1410 (381) 1347 (267) 923 (58) 837 (86)
Oslo 1000 (190) 1000 (198) 831 (26) 850 (45)
Hedmark 760 (210) 674 (58) 544 (31) 537 (32)
Oppland 775 (196) 704 (47) 531 (35) 536 (36)
Buskerud 1037 (250) 843 (72) 694 (28) 681 (30)
Vestfold 740 (185) 694 (164) 484 (34) 310 (32)
Telemark 755 (200) 693 (119) 545 (38) 530 (43)
Aust-Agder 580 (165) 530 (93) 457 (21) 449 (26)
Vest-Agder 855 (205) 800 (117) 543 (29) 528 (37)
Rogaland 1546 (387) 1385 (190) 1035 (63) 800 (63)
Hordaland 1792 (454) 1631 (320) 1218 (64) 345 (12)
Sogn og Fjordane 685 (159) 576 (63) 420 (20) 414 (20)
Møre og Romsdal 1068 (276) 940 (162) 721 (30) 700 (30)
Sør-Trøndelag 1194 (287) 1139 (239) 809 (54) 767 (54)
Nord-Trøndelag 656 (153) 621 (96) 474 (25) 408 (20)
Nordland 1531 (376) 1074 (174) 906 (56) 895 (42)
Troms 741 (199) 688 (112) 587 (42) 541 (52)
Finnmark 612 (165) 484 (68) 331 (17) 311 (17)
Totalt 18517 (4637) 16523 (2666) 12522 (701) 10915 (759)

Østfold

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Halden 70 (15) 57 (2) 45 (0) 15
Moss 80 (22) 80 (20) 47 (7) 50 (10)
Sarpsborg 130 (30) 130 (30) 90 (3) 90 (3)
Fredrikstad 180 (40) 180 (40) 127 (12) 135 (20
Hvaler 30 (14) 15 (8) 15 (3) 10 (3)
Aremark 20 (5)   0 (0)  
Marker 15 (5) 15 5 (0) 5
Rømskog 10 (5) 10 10 (0) 10
Trøgstad 15 (5) 15 (3) 10 (0) 4
Spydeberg 30 (10) 20 10 (0) 25
Askim 40 (5) 30 (0) 20 (0) 20
Eidsberg 40 (3) 36 (0) 15 (0) 40 
Skiptvet 20 (5) 20 10 (0) 10 
Rakkestad 20 (8) 20 (0) 10 (0)  
Råde 20 (5) 20 15 (0) 15
Rygge 30 (12) 30 (4) 20 (5) 20 (5) 
Våler 15 (5) 12 (0) 10 (0) 10
Hobøl 15 (5) 10 (0) 10 (0) 10 
Totalt 780 (199) 700 (107) 469 (30) 469 (41)

Akershus

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Vestby 35 (10) 25 (0) 20 (0) 25
Ski 95 (25) 95 (25) 65 (6)  65 (8)
Ås 40 (10) 40 (5) 30 (0)  
Frogn 35 (12) 35 (12) 25 (0)  
Nesodden 35 (17) 35 (17) 20 (5)

30 (9)

Oppegård 75 (20) 75 (20) 55 (3) 55 (3)
Bærum 280 (65) 280 (65) 180 (15) 190 (25)
Asker 135 (45) 135 (45) 97 (7) 100 (10)
Aurskog Høland 35 (10) 31 (6) 40 (0)  
Sørum 35 (10) 35 (0) 25 (0) 25 (5)
Fet 25 (5) 25 (0) 20 (0) 20
Rælingen 40 (10) 40 25 (0) 25
Enebakk 25 (5) 25 15 (0)  
Lørenskog 85 (20) 82 (12) 55 (5) 62 (5)
Skedsmo 130 (37) 130 (20) 82 (7) 85 (10)
Nittedal 55 (15) 55 (15) 35 (4) 35 (4)
Gjerdrum 20 (5) 14 10 (0) 10 
Ullensaker 80 (15) 60 (10) 39 (3) 40 (4) 
Nes 50 (15) 50 (15) 30 (3) 30 (3)
Eidsvoll 55 (10) 40 (0) 30 (0) 30
Nannestad 25 (10) 20 (0) 15 (0)  
Hurdal 20 (10) 20 (0) 10 (0) 10
Totalt 1410 (381) 1347 (267) 923 (58) 837 (86)

Oslo

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Oslo 1000 (190) 1000 (198) 831 (26) 850 (45)

Hedmark

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Kongsvinger 65 (15) 50  50 (0) 50
Hamar 105 (25) 105 (16) 70 (10) 70 (10)
Ringsaker 115 (25) 94 (3) 78 (2) 78 (2)
Løten 30 (5) 15 15 (0) 15
Stange 70 (20) 70 (1) 65 (4) 65 (0)
Nord-Odal 20 (5) 20 (0) 15 (0) 15 (0)
Sør-Odal 25 (5) 25 (5) 25 (0) 25 (0)
Eidskog 20 (5) 20 (0) 20 (0) 10 (0)
Grue 20 (5) 18 (2) 20 (0) 20 (0)
Åsnes 30 (5) 17 (0) 17 (0) 17
Våler 15 (5) 6 6 (0) 6
Elverum 70 (20) 70 (15) 56 (6) 56 (6)
Trysil 25 (10) 25 (7) 19 (7) 17 (7)
Åmot 20 (10) 14 (2) 2 (2) 2 (2)
Stor-Elvdal 13 (5) 13 (0) 10 (0) 13 (0)
Rendalen 15 (5) 15 10 (0) 15
Engerdal 13 (5) 10 8 (0) 8
Tolga 17 (5) 12 10 (0) 10
Tynset 27 (10) 30 (6) 19 (2) 16 (2)
Alvdal 20 (5) 20 10 (0) 20
Folldal 12 (5) 12 (2) 10 (1) 10 (1)
Os 13 (10) 13 (2) 9 (1) 2 (2)
Totalt 760 (210) 674 (58) 544 (31) 537 (32)

Oppland

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Lillehammer 95 (25) 95 (11) 59 (10) 59 (10)
Gjøvik 105 (25) 105 (12) 65 (10) 65 (10)
Dovre 15 (10) 8 10 (0) 10 (0)
Lesja 15 (5) 10 (0) 5 (0) 6
Skjåk 15 (5) 15 (0) 10 (5) 5 (5)
Lom 15 (5) 15 (0) 10 (0) 10
Vågå 18 (5) 12 10 (0) 10
Nord-Fron 27 (5) 27 (0) 15 (0) 15 
Sel 25 (5) 28 (5) 14 (0) 15 (1)
Sør-Fron 15 (5) 15 10 (0) 10
Ringebu 15 (5) 15 (0) 10 (10) 15 (10)
Øyer 25 (5) 25 (5) 20 (0) 20
Gausdal 25 (5) 5 (0) 15 (0) 15
Østre Toten 55 (10) 45 40 (0) 40
Vestre Toten 50 (10) 50 40 (0) 40
Jevnaker 25 (5) 25 (0) 20 (0) 20
Lunner 40 (10) 40 (3) 35 (0) 35
Gran 50 (10) 50 (0) 43 (0) 43
Søndre Land 20 (5) 20 (0) 20 (0) 20
Nordre Land 25 (6) 25 (5) 20 (0) 20
Sør-Aurdal 15 (5) 8 10 (0) 8
Etnedal 15 (5) 13 (0) 10 (0) 10
Nord-Aurdal 25 (5) 20 (0) 15 (0) 15
Vestre Slidre 15 (5) 15 (0) 10 (0) 15
Øystre Slidre 15 (5) 15 (0) 10 (0) 10 
Vang 15 (5) 3 (6) 5 (0)  5
Totalt 775 (195) 704 (47) 531 (35) 536 (36)

Buskerud

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Drammen 230 (50) 170 (18) 165 (10) 165 (10)
Kongsberg 95 (20) 79 (3) 66 (2) 66 (2) 
Ringerike 100 (25)

100 (19)

85 (10) 85 (10)
Hole 25 (5) 20 (0) 20 (0) 20
Flå 15 (0) 15 10 (0) 10
Nes 15 (5) 13 10 (0) 8
Gol 15 (5) 20 15 (0) 20 
Hemsedal 15 (5) 5 5 (0) 5
Ål 20 (5) 25 (3) 6 (0)
Hol 20 (5) 10 10 (0) 10
Sigdal 17 (5) 17 (0) 5 (0)
Krødsherad 15 (5) 16 (0) 15 (0) 4 (0)
Modum 50 (10) 50 (8) 39 (2) 39 (2)
Øvre Eiker 70 (15) 50 (0) 23 (0) 23
Nedre Eiker 85 (20) 60 (6) 55 (2) 55 (2)
Lier 90 (20) 56 (9) 55 (0) 55 
Røyken 80 (20) 60 (0) 55 (0) 55 
Hurum 35 (10) 32 (0) 25 (0) 25 
Flesberg 15 (5) 15 (0) 10 (0)
Rollag 15 (5) 15 (0) 10 (0) 10
Nore og Uvdal 15 (5) 15 (6) 10 (2) 10 (4)
Totalt 1037 (245) 843 (72) 694 (28) 681 (30)

Vestfold

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Horten 70 (20) 70 (20) 52 (5) 55 (8)
Holmestrand 40 (10) 29 (4) 20 (2) 20 (2)
Tønsberg 110 (25) 110 (25) 77 (7) 80 (10)
Sandefjord (utgår) 110 (25) 110 (25)    
Larvik 110 (25) 110 (25) 76 (8) 80 (12)
Sandefjord (ny kommune)     112 (7)  
Svelvik 25 (5) 25 (5) 15 (0) 15
Sande 35 (10) 35 (10) 20 (0) 20 
Hof 25 (5) 15 (5) 10 (0) 10 
Re 40 (10) 30 (0) 20 (0) 20 
Andebu (utgår) 25 (10) 25 (10)    
Stokke (utgår) 40 (10) 40 (10)    
Nøtterøy 60 (20) 60 (20) 57 (5)  
Tjøme 25 (5) 25 (5) 15 (0)  
Lardal 25 (5) 10 (0) 10 (0) 10
Totalt 740 (185) 694 (164) 484 (34) 310 (32)

Telemark

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Porsgrunn 110 (30) 110 (20) 85 (5) 90 (5)
Skien 150 (30) 142 (22) 112 (8) 112 (8)
Notodden 65 (20) 60 (15) 50 (5) 50 (7)
Siljan 25 (0) 20 10 (0) 10 
Bamble 60 (20) 50 (10) 45 (5) 45 (8)
Kragerø 60 (20) 60 (15) 45 (5) 45 (5)
Drangedal 30 (10) 31 (10) 21 (0) 21 
Nome 35 (15) 35 25 (0) 25
Bø (Telemark) 35 (15) 35 (15) 25 (5) 5 (5)
Sauherad 30 (15) 30 (7) 25 (5) 25 (5)
Tinn 35 (15) 20 (0) 20 (0) 20 
Hjartdal 15 (0) 14 10 (0) 10
Seljord 20 (5) 16 (5) 15 (0) 15
Kviteseid 20 (0) 10 10 (0) 10
Nissedal 15 (5) 15 (0) 10 (0) 10 
Fyresdal 15 (0) 10 10 (0) 10
Tokke 15 (0) 15 12 (0) 12
Vinje 20 (0) 20 15 (0) 15
Totalt 755 (200) 693 (119) 545 (38) 530 (43)

Aust-Agder

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Risør 40 (20) 40 (15) 35 (3) 33 (3)
Grimstad 90 (35) 90 (35) 75 (5) 75 (5)
Arendal 150 (35) 150 (28) 123 (8) 123 (13) 
Gjerstad 30 (10) 15 (0) 14 (0) 14
Vegårshei 25 (5) 20 (0) 15 (0) 15
Tvedestrand 35 (10) 30 (0) 30 (0) 30
Froland 30 (10) 30 30 (0) 35
Lillesand 50 (15) 50 (15) 45 (5) 45 (5)
Birkenes 30 (10) 25 (0) 25 (0) 25 
Åmli 15 (5) 15 (0) 15 (0) 7
Iveland 15 (0) 7 10 (0)
Evje og Hornnes 35 (10) 20 (0) 20 (0) 20
Bygland 10 (0) 10 10 (0) 10
Valle 10 (0) 13 0 (0)  
Bykle 15 (0) 15 10 (0) 10
Totalt 580 (165) 530 (93) 457 (21) 449 (26)

Vest-Agder

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Kristiansand 260 (60) 260 (45) 200 (10) 200 (10)
Mandal 75 (25) 75 (25) 50 (5) 50 (10)
Farsund 60 (15) 60 (2) 35 (0) 35 
Flekkefjord 60 (15) 60 (8) 40 (5) 40 (5) 
Vennesla 75 (15) 72 45 (0) 45 
Songdalen 40 (15) 40 (0) 30 (0) 30 
Søgne 65 (20) 40 (0) 40 (0) 40 
Marnardal 25 (5) 25 (5)    
Åseral 10 (0)   0 (0)  
Audnedal 20 (0) 15 15 (0) 10
Lindesnes 35 (10) 35 (10) 15 (5) 15 (8)
Lyngdal 60 (15) 58 (12) 32 (3) 32 (3)
Hægebostad 15 (0) 10 10 (0)  
Kvinesdal 40 (10) 40 (10) 31 (1) 31 (1) 
Sirdal 15 (0) 10 0 (0)  
Totalt 855 (205) 800 (117) 543 (29) 528 (37)

Rogaland

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017(herav enslige mindreårige)
Eigersund 50 (15) 45 (6) 35 (4) 35 (4)
Sandnes 170 (50) 170 (35) 145 (20) 145 (20)
Stavanger 370 (80) 370 (80) 285 (25) 285 (25) 
Haugesund 105 (30) 105 (0) 75 (0)  
Sokndal 25 (0) 10 10 (0)  
Lund 30 (0) 15 10 (0) 10
Bjerkreim 20 (0) 10 10 (0) 10
55 (17) 55 (17) 40 (4) 40 (4)
Klepp 55 (17) 44 40 (0)  
Time 55 (17) 40 40 (0) 40
Gjesdal 45 (12) 45 (12) 35 (3) 35 (3)
Sola 75 (20) 63 (15) 45 (0) 40
Randaberg 50 (15) 56 (10) 40 (4) 40 (4)
Forsand 20 (0) 20 10 (0) 10
Strand 45 (14) 45 (10) 30 (3) 30 (3) 
Hjelmeland 30 (9) 25 10 (0) 10
Suldal 30 (9) 30 (5) 15 (0) 15
Sauda 30 (9) 20 (0) 15 (0) 15 
Finnøy 20 (5) 14 (0) 10 (0) 10 
Rennesøy 35 (10) 20 20 (0) 10 
Kvitsøy 12 (0) 8 (0) 0 (0)  
Bokn 12 (0) 12 0 (0)  
Tysvær 45 (15) 30 (0) 20 (0) 20
Karmøy 115 (35) 80 75 (0)  
Utsira 12 (0) 6 (0) 0 (0)  
Vindafjord 35 (8) 57 (0) 20 (0)  
Totalt 1546 (387) 1395 (205) 1035 (63) 800 (63)

Hordaland

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Bergen 720 (160) 720 (160) 610 (30)  
Etne 20 (5) 20 (0) 15 (0) 15
Sveio 25 (8) 25 (8) 13 (0) 20
Bømlo 50 (15) 50 (8) 42 (2)  
Stord 60 (20) 60 48 (0) 48
Fitjar 25 (7) 16 (0) 8 (0) 8
Tysnes 14 (4) 14 7 (0) 7
Kvinnherad 50 (15) 50 (15) 30 (0) 30
Jondal 15 (0) 15 10 (0)  
Odda 40 (10) 20 10 (0) 15
Ullensvang 30 (8) 15 (8) 20 (2) 20 (2)
Eidfjord 15 (0) 15 5 (0)
Ulvik 20 (2) 13 10 (0)
Granvin 15 (0) 10 0 (0)  
Voss 60 (18) 60 (18) 32 (2)  
Kvam 40 (10) 30 (8) 20 (0)  
Fusa 30 (7) 30 (7) 17 (1) 20
Samnanger 25 (5) 20 0 (0)  
Os (Hordaland) 65 (20) 45 (0) 40 (0)  
Austevoll 25 (7) 20 10 (0) 10
Sund 35 (10) 15 22 (0)  
Fjell 75 (30) 53 (15) 35 (10)  
Askøy 80 (30) 80 (30) 65 (10)  
Vaksdal 25 (5) 30 12 (0) 20
Modalen 12 (0) 12 5 (0)  
Osterøy 28 (8) 28 (8) 20 (0) 20
Meland 35 (10) 30 23 (0)  
Øygarden 35 (10) 20 (10) 8 (0) 8
Radøy 25 (7) 25 (0) 20 (0)  
Lindås 55 (20) 55 (20) 35 (7) 63 (10) 
Austrheim 12 (3) 10 (5) 10 (0) 10
Fedje 12 (0) 10 6 (0) 10
Masfjorden 19 (0) 15 10 (0) 10
Totalt 1792 (454) 1631 (325) 1218 (64) 345 (12)

Sogn og Fjordane

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Flora 55 (17) 55 (17) 40 (8) 40 (8)
Gulen 20 (0) 17 10 (0) 10
Solund 15 (0) 12 5 (0) 12
Hyllestad 20 (0) 7 7 (0) 16
Høyanger 25 (7) 28 15 (0) 20
Vik 20 (5) 20 (5) 15 (2) 15 (2)
Balestrand 20 (0) 15 15 (0) 15
Leikanger 20 (5) 17 10 (0) 23
Sogndal 45 (13) 45 (13) 35 (4) 35 (4)
Aurland 15 (3) 6 6 (0) 6
Lærdal 20 (5) 15 10 (0)  
Årdal 20 (6) 20 (6) 15 (0)  
Luster 20 (6) 20 15 (0) 15
Askvoll 20 (5) 15 10 (0) 10
Fjaler 20 (5) 20 10 (0) 10 
Gaular 30 (7) 17 (5) 10 (0)  
Jølster 20 (5) 10 10 (0) 10
Førde 55 (17) 46 (3) 35 (0) 35 
Naustdal 20 (5) 16 10 (0) 10
Bremanger 25 (7) 20 15 (0)  
Vågsøy 25 (8) 20 (0) 15 (0) 30
Selje 20 (5) 15 10 (0) 10 
Eid 40 (10) 40 (10) 30 (3) 30 (3)
Hornindal 15 (0) 10 (0) 7 (0)
Gloppen 35 (8) 30 (3) 30 (3) 30 (3) 
Stryn 45 (10) 40 (1) 30 (0) 25 
Totalt 685 (159) 576 (63) 420 (20) 414 (20)

Møre og Romsdal

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Molde 95 (25) 95 (8) 85 (4) 82 (4)
Ålesund 150 (35) 150 (35) 107 (7) 107 (7)
Kristiansund 80 (22) 77 (10) 60 (3) 58 (3)
Vanylven 20 (8) 20 (12) 12 (2) 10 (2)
Sande 14 (4) 10 (0) 10 (0)  
Herøy 40 (10) 20 23 (0) 23
Ulstein 32 (8) 32 (8) 23 (0) 23
Hareid 20 (5) 20 (5) 12 (0) 12
Volda 40 (12) 40 (11) 30 (3) 39 (3)
Ørsta 40 (12) 28 (12) 25 (2) 23 (2)
Ørskog 14 (4) 5 5 (0) 8
Norddal 0 0 0  
Stranda 17 (5) 17 (0) 12 (0) 12 
Stordal 10 (0) 0 0  
Sykkylven 27 (7) 20 15 (0) 15
Skodje 17 (5) 14 10 (0) 10
Sula 35 (9) 25 (5) 20 (0) 20
Giske 25 (8) 25 (8) 18 (0) 18
Haram 40 (10) 40 (10) 23 (0) 23
Vestnes 20 (6) 10 15 (0) 15
Rauma 25 (6) 20 (6) 18 (0) 18
Nesset 17 (4) 14 (0) 10 (0) 10
Midsund 14 (0) 14 10 (0) 10 
Sandøy 15 (0) 15 10 (0) 10
Aukra 24 (6) 24 (6) 14 (3) 14 (3) 
Fræna 40 (10) 20 25 (0) 25
Eide 15 (4) 15 (4) 12 (0) 12 
Averøy 20 (5) 20 15 (0) 15
Gjemnes 15 (4) 10 (0) 10 (0) 10 
Tingvoll 15 (4) 15 10 (0) 10
Sunndal 40 (12) 40 (8) 30 (4) 29 (4)
Surnadal 24 (8) 24 (8) 15 11
Rindal 17 (4) 10 (0) 10 (0) 10
Halsa 17 (4) 14 (0) 5 (0) 5
Smøla 17 (4) 17 (0) 10 (0) 10
Aure 17 (6) 20 (6) 12 (2)  10 (2)
Totalt 1078 (276) 940 (162) 721 (30) 707 (30)

Sør-Trøndelag

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Trondheim 650 (160) 650 (160) 460 (43) 438 (43)
Hemne 17 (5) 12 (5) 10 (0) 10 
Snillfjord 10 (0) 10 (0) 7 (0)
Hitra 20 (5) 10 (5) 12 (0) 10
Frøya 20 (5) 20 12 (0) 12
Ørland 20 (5) 10 12 (0) 12 
Agdenes 10 (0) 4 7 (0) 7
Rissa 25 (6) 18 (0) 15 (0) 15
Bjugn 20 (5) 10 10 (0) 10
Åfjord 17 (4) 14 (4) 10 (0) 10
Roan 10 (0) 0 0 (0)  
Osen 10 (0) 10 7 (0) 5
Oppdal 27 (8) 27 18 (0) 18 
Rennebu 17 (4) 17 (5) 12 (0) 12 
Meldal 17 (5) 14 12 (0) 12 
Orkdal 48 (12) 48 (12) 30 (4) 29 (4) 
Røros 21 (5) 21 (5) 15 (0) 10 (0)
Holtålen 14 (4) 14 (4) 10 (0) 10 
Midtre Gauldal 25 (8) 25 (8) 18 (3) 16 (3)
Melhus 56 (14) 51 (5) 40 (4) 39 (4)
Skaun 32 (8) 32 (8) 20 (0) 20
Klæbu 25 (6) 50 (6) 20 (0) 20 
Malvik 48 (12) 48 (12) 35 (0) 35
Selbu 20 (6) 14 10 (0) 10
Tydal 15 (0) 10 7 (0)  
Totalt 1194 (287) 1139 (239) 809 (54) 767 (54)

Nord-Trøndelag

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Steinkjer 75 (20) 75 (10) 75 (4) 72 (4)
Namsos 53 (13) 53 (13) 35 (4) 34 (4)
Meråker 20 (5) 14 12 (0) 12 
Stjørdal 80 (22) 77 (22) 60 (5)  
Frosta 14 (4) 15 (0) 10 (0) 15
Leksvik 17 (4) 10 12 (0) 12 
Levanger 71 (20) 71 (12) 55 (4) 53 (4)
Verdal 56 (14) 56 (14) 40 (0) 40
Verran 17 (4) 17 (4) 12 (0) 14 
Namdalseid 14 (0) 14 10 (0) 10 
Snåsa 17 (4) 13 (0) 10 (0) 14
Lierne 14 (0) 14 10 (0) 10
Røyrvik 10 (0) 10 7 (0) 7
Namsskogan 14 (0) 14 7 (0)
Grong 17 (8) 27 (7) 15 (4) 14 (4)
Høylandet 12 (0) 10 6 (0) 6
Overhalla 17 (6) 17 (6) 12 (2) 11 (2)
Fosnes 10 (0)   7 (0) 7
Flatanger 10 (0) 14 7 (0) 6
Vikna 20 (5) 20 15 (0) 15
Nærøy 56 (16) 43 (0) 30 (0) 30
Leka 10 (0) 10 7 (0)
Inderøy 32 (8) 27 (8) 20 (2) 12 (2)
Totalt 656 (153) 621 (96) 474 (25)

408 (20)

Nordland

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Bodø 140 (35) 140 (35) 140 (9) 140 (18)
Narvik 75 (25) 30 50 (0) 40
Bindal 20 (3) 15 15 (0) 15
Sømna 20 (3) 15 15 (0) 15 
Brønnøy 50 (3) 35 35 (0) 35 
Vega 20 (3) 15 10 (0) 10
Vevelstad 20 (3) 10 10 (0) 10 
Herøy 25 (3) 20 15 (0) 15 
Alstahaug 60 (25) 40 (5) 30 (5) 45 (5) 
Leirfjord 35 (3) 27 20 (0) 20
Vefsn 50 (25) 45 (20) 30 (4) 40 (10)
Grane 25 (3) 10 15 (0)  
Hattfjelldal 20 (3)   10 (0) 10
Dønna 20 (3) 15 10 (0) 10 
Nesna 40 (20) 35 (20) 15 (4) 25 (10)
Hemnes 20 (3) 15 15 (0) 15 
Rana 80 (25) 80 (25) 50 (4) 50
Lurøy 20 (3)   0 (0)  
Træna 15 (3) 10 0 (0)  
Rødøy 20 (3)   0 (0)  
Meløy 30 (3) 30 20 (0) 20
Gildeskål 30 (3)   10 (0) 10
Beiarn 20 (3) 10 10 (0) 10 
Saltdal 40 (3) 30 (0) 30 (0) 20
Fauske 50 (25) 48 30 (0) 30 
Sørfold 20 (3) 5 10 (0)
Steigen 20 (3) 20 15 (0) 15 
Hamarøy 30 (20) 20 (20) 9 (9) 13 (13)
Tysfjord 15 (3)   0 (0)  
Lødingen 20 (3) 10 10 (0) 10
Tjeldsund 20 (3)   0 (0)  
Evenes 40 (3) 25 20 (0) 20
Ballangen 30 (3) 20 20 (0) 20 
Røst 15 (3)   0 (0)  
Værøy 15 (3)   0 (0)  
Flakstad 20 (3) 15 10 (0) 15
Vestvågøy 55 (25) 55 (10) 40 (4) 40 (4) 
Vågan 65 (25) 63 (5) 40 (4) 40 (4)
Hadsel 55 (10) 30 (14) 35 (4) 35 (10)
20 (3) 25 15 (0) 15 
Øksnes 21 (3) 21 15 (0)  
Sortland 55 (20) 50 (20) 50 (9) 50 (9)
Andøy 50 (3) 40 32 (0) 32
Moskenes 20 (3)   0 (0)  
Totalt 1531 (376) 1074 (174) 906 (56) 895 (42)

Troms

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Tromsø 195 (50) 195 (35) 170 (9) 170 (9)
Harstad 90 (20) 90 80 (0) 60
Kvæfjord 20 (3) 20 10 (0) 10
Skånland 15 (15) 15 (15) 10 (0) 10 (10) 
Ibestad 20 (20) 10 (5) 10 (5) 5 (5) 
Gratangen 15 (3) 20 (15) 10 (10) 10 (10) 
Lavangen 20 (3) 20 15 (0)  
Bardu 21 (3) 21 20 (0) 15 
Salangen 30 (25) 27 (17) 18 (10) 18 (10)
Målselv 20 (3) 15 20 (0) 15
Sørreisa 25 (3) 25 20 (0) 20
Dyrøy 15 (3) 10 15 (0) 15 
Tranøy 15 (3) 15 15 (0) 15 
Torsken 15 (3) 10 0 (0) 30
Berg 15 (3) 10 10 (0) 5
Lenvik 65 (15) 65 (15) 60 (4) 50 (4)
Balsfjord 20 (3) 20 10 (0) 10
Karlsøy 15 (3) 10 10 (0) 10 
Lyngen 15 (3) 15 10 (0) 10
Storfjord 15 (3) 5 10 (0)
Kåfjord 15 (3) 10 10 (0) 4
Skjervøy 20 (3) 20 20 (0) 20 
Nordreisa 30 (3) 25 (10) 24 (4) 24 (4)
Kvænangen 15 (3) 15 10 (0) 10
Totalt 741 (199) 688 (112) 587 (42) 541 (52)

Finnmark

KommuneAnmodning for 2016 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2016 (herav enslige mindreårige)Anmodning for 2017 (herav enslige mindreårige)Vedtak for 2017 (herav enslige mindreårige)
Vardø 25 (3) 25 (0) 10 (0) 10
Vadsø 90 (40) 70 (30) 55 (6) 55 (6)
Hammerfest 60 (30) 60 (20) 41 (7) 41 (7) 
Kautokeino 20 (3)   0 (0)  
Alta 92 (30) 50 (10) 45 (4) 45 (4)
Loppa 15 (3) 12 10 (0) 10
Hasvik 20 (3) 20 0 (0)  
Kvalsund 20 (3) 10 10 (0) 10
Måsøy 15 (3) 10 0 (0)  
Nordkapp 25 (3) 25 20 (0) 20
Porsanger 25 (3) 25 (8) 10 (0) 10
Karasjok 20 (3) 10 10 (0) 5
Lebesby 15 (3) 20 (0) 15 (0) 15
Gamvik 15 (3) 15 0 (0)  
Berlevåg 15 (3) 10 15 (0) 15
Deatnu-Tana 20 (3) 15 10 (0) 15
Unjargga-Nesseby 15 (3) 10 10 (0) 10
Båtsfjord 25 (3) 17 10 (0) 10 
Sør-Varanger 80 (20) 80 60 (0) 40 
Totalt 612 (165) 484 (68) 331 (17) 311 (17)