Bosettings- og integreringsprisen

IMDi inviterer kommuner i landet som bosetter flyktninger til å foreslå seg selv som kandidat til å vinne årets bosettings- og integreringspris. Prisen skal speile det gode arbeidet som ble lagt ned i fjor.

Sist oppdatert: 16. november 2022

Er din kommune god på bosetting og integrering?

  • Kan din kommune vise til gode resultater, engasjement og kreativitet i bosettingsarbeidet?
  • Kan din kommune vise til gode resultater i introduksjonsprogrammet?
  • Har din kommune jobbet aktivt med utvikling av gode og nye prosjekter/tiltak for å fremme bosettings- og integreringsarbeidet?
  • Har din kommune i tillegg klart å tilby gode kvalifiseringsløp som bidrar til å få flere flyktninger og innvandrere over i arbeid eller utdanning?

Ja da vil IMDi høre fra deg!

IMDi etterlyser i denne kåringen eksempler på gode bosettings- og integreringsinitiativ som dere har lykkes med og som kan ha overføringsverdi for andre kommuner i landet. Både 2020 og 2021 var preget av pandemi, og IMDi er godt kjent med at denne i stor grad påvirket hvordan kommuner måtte utføre oppgaven sin med å bosette og kvalifisere innvandrere. IMDi vet også at det ble utvist stor kreativitet i mange kommuner, og vi gleder oss til å dykke ned i de gode eksemplene.

Landets beste kommuner vil bli presentert på IMDis årskonferanse på The Hub i Oslo 17. november, og vinneren av prisen vil kåres på scenen.

Vi håper å høre fra din kommune!

Hvordan foreslå sin kommune?

  • Virksomhetene i kommunen som har ansvar for bosetting, integrering og kvalifisering kan foreslå sin kommune til prisen.
  • For å foreslå din kommune, fyll ut dette skjemaet, og send til Mette Ommunsen (meo@imdi.no) med Ulrikke Lund (ullu@imdi.no) i kopi innen 9. september. De samme epostene bes benyttes ved spørsmål.

Om Bosettings- og integreringsprisen

Denne høythengende prisen er blitt delt ut årlig siden 2019 og er en pris til kommuner som har fremhevet seg med sitt bosettings- og integreringsarbeid det foregående året. 

Kriteriene som årets vinnerkommune må innfri, er som følger:

  • Kommunen kan vise til gode resultater i introduksjonsprogrammet, og resultatene skal ses i sammenheng med antall og sammensetningen av deltakere i program. Som et inngangskriterium må kommunen ha en måloppnåelse på minimum 50 prosent direkte etter avsluttet program og ett år etter avsluttet program.
  • Kommunen har vist ekstraordinært engasjement og fleksibilitet i bosettingsarbeidet, jobber strukturert og planmessig med treffsikker bosetting. Dette innebærer blant annet at kommunen har vedtatt å bosette i tråd med myndighetenes anmodning. 
  • Kommunen jobber aktivt med utvikling av gode og nye prosjekter for å fremme bosettings- og integreringsarbeidet, eksempelvis gjennom ekstraordinær innsats, fleksibilitet eller innovativ tilnærming i sin oppgavegjennomføring. 
  • Kommunen har fokus på individuell differensiering av introduksjonsprogrammet og/eller kvalifisering som bidrar til formell kompetanse.   

Les mer om fjorårets prosess, og se promoteringsvideoene av de seks beste kommunene i 2021

bosettings-og-integreringsprisen2021.jpgLørenskog kommune vant prisen i 2021: Fra venstre: Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog kommune, Nancy Charlotte Porsanger Anti, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, og IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn. Foto: Filip Agnihotri/Fieldwork.

Fant du det du lette etter?