Hva er Nasjonalt tolkeregister

Trenger du en kvalifisert tolk? Eller lurer du på hvilke kvalifikasjoner en tolk har? I Nasjonalt tolkeregister finner du kvalifiserte tolker i over 70 språk.

Sist oppdatert: 18. februar 2022

Hva er Nasjonalt tolkeregister?

Nasjonalt tolkeregister er et offentlig innsynsregister over kvalifiserte tolker i Norge.

Med kvalifiserte tolker menes tolker som har gjennomført et eller flere av de offentlige kvalifiseringstilbudene for tolker, slik at de oppfyller kravene for å være oppført i registeret.

Tegnspråktolker blir å finne i registeret i løpet av 2022.

I registeret kan man sjekke kvalifikasjonene til en tolk som allerede er bestilt. Man kan også søke etter tolker ut fra språk, kjønn og bosted.

Merk at det ikke er mulig å bestille en tolk via registeret. Men du vil finne kontaktinformasjon til en tolk slik at du kan kontakte ham eller henne direkte.

Hvilke kvalifikasjoner har tolkene i registeret?

Tolkene i registeret er inndelt i fem kategorier hvor tolker i kategori A er de høyest kvalifiserte. 

  • Kategori A: Statsautorisasjon og bachelorgrad
  • Kategori B: Bachelorgrad eller statsautorisasjon og grunnemne (30 studiepoeng)
  • Kategori C: Statsautorisasjon
  • Kategori D: Grunnemne (30 studiepoeng tolking i offentlig sektor)
  • Kategori E: Tospråktesten og kurs (TAO) eller statsautorisert translatør/fagoversetter og kurs (TAO)

Når du søker etter tolker i registeret, vil de høyest kvalifiserte tolkene komme øverst i søkeresultatet.

Tolkebeviset viser tolkens kvalifikasjoner

Alle tolkene i Nasjonalt tolkeregister har et tolkebevis. Tolkebeviset er et digitalt og fysisk bevis på at tolken står oppført i Nasjonalt tolkeregister.  Ved å skanne QR-koden på tolkebeviset, får oppdragsgiver se tolkens kvalifikasjoner. 

anonym-tolkebevis-digitalt.png

Film: Brukerveiledning til Nasjonalt tolkeregister og tolkebeviset

Fant du det du lette etter?