Hvordan bruker du registeret?

Nasjonalt tolkeregister er et offentlig innsynsregister over kvalifiserte tolker i Norge.

I registeret kan man sjekke kvalifikasjonene til en tolk som allerede er bestilt. Man kan også søke etter tolker ut fra språk, kjønn og bosted.

Merk at det ikke er mulig å bestille en tolk via registeret. Men du vil finne kontaktinformasjon til en tolk slik at du kan kontakte ham eller henne direkte.

IMDi jobber med å videreutvikle Nasjonalt tolkeregister. Nytt register blir tilgjengelig på denne nettsiden først i 2020. I mellomtiden er registeret tilgjengelig på tolkeportalen.no. 

Hvilke kvalifikasjoner har tolkene i registeret?

Tolkene i registeret er inndelt i fem kategorier hvor tolker i kategori 1 er de høyest kvalifiserte. 

  • Kategori 1: Tolker med statsautorisasjonprøve i tolking og tolkeutdanning (30 studiepoeng)
  • Kategori 2: Tolker med statsautorisasjonsprøve i tolking
  • Kategori 3: Tolker med tolkeutdanning (30 studiepoeng)
  • Kategori 4: Statsautoriserte oversettere med grunnleggende tolkeopplæring
  • Kategori 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Når du søker etter tolker i registeret, vil de høyest kvalifiserte tolkene komme øverst i søkeresultatet.

Bli oppført i registeret

Hvis du har en eller flere av de overnevnte kvalifikasjonene kan du søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister.

Hvis du vil bli kvalifisert tolk eller forbedre dine kvalifikasjoner, les mer om mulighetene for kvalifisering og utdanning

Misfornøyd med en tolk?

Ved brudd på de yrkesetiske retningslinjene, kan en statsautorisert tolk bli fratatt sin bevilling. Øvrige tolker kan bli utestengt fra Nasjonalt tolkeregister.

Hvis du mener at en tolk i registeret har begått brudd på retningslinjene, gi oss tilbakemelding om dette på tolkeregister@imdi.no  så raskt som mulig, og senest tre måneder etter bruddet.

Tilbakemeldingen må innholde ditt navn og en beskrivelse av bruddet.