Søkerkonferanse om ulike tilskuddsordninger

IMDi har utlyst nye tilskuddsmidler. Søkerkonferansen gir dere mer informasjon om tilskuddene og hvordan man går fram for å søke.

Sist oppdatert: 22. januar 2021

Tidspunkt

20. januar 2021 10.00-12.20 Legg i kalender

Sted

Webinar

Arrangør

IMDi

Se arrangementet i opptak

Program for søkerkonferansen 20.1.2021

10:00–10:05: Velkommen

10:05 -10:20 Informasjon om IMDis søknadsportal

10:20 - 10:30 Informasjon om tilskuddsordning for tilrettelegging av fagopplæring for voksne innvandrere

10:30 - 10:55 Informasjon om tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak

10:55 - 11:15 Informasjon om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

11:15 -11:30 Pause 

11:30 - 11:50 Informasjon om tilskuddsordning for Jobbsjansen

11.50 - 12.00 Informasjon om tilskudd knyttet til mangfold i arbeidslivet

12:00 - 12:10 Informasjon om rapportering og regnskapsrutiner m.m.

12:00 -12:15 Avslutning

Les mer om IMDis tilskudd.

Fant du det du lette etter?