Søkerkonferanse om ulike tilskuddsordninger

I januar lyser IMDi ut en rekke tilskuddsordninger. Søkerkonferansen gir dere som skal søke mer informasjon om tilskuddene og hvordan man går fram for å søke på dem. Begrenset antall plasser, meld deg på nå!

Sist oppdatert: 12. desember 2019

Tidspunkt

16. januar 2020 10.00-13.00 Legg i kalender

Sted

IMDi Tollbugata 20 i Oslo

Arrangør

IMDi

Påmelding Ekstern lenke

Arrangementet blir strømmet

Program

10:00–10:05: Velkommen

10:05–10:20: Informasjon om tilskuddsordning for tilrettelegging av fagopplæring for voksne innvandrere

10:20–10:40: Informasjon om tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak

10:40–11:00: Informasjon om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

11:00–11:20: Pause 

11:20–11:40: Informasjon om tilskuddsordning for Jobbsjansen

11:40–11:55: Informasjon om rapportering og regnskapsrutiner m.m.

11:55–12:15: Informasjon om IMDis søknadsportal

12:15–12:20: Avslutning

12:20–13:00: Enkel matservering

Les mer om IMDis tilskudd.