Flere i arbeid med Jobbsjansen

Evaluering av Jobbsjansen i årene 2005-2016 viser at ordningen har hatt gode resultater over tid. Jobbsjansen oppfyller målene for arbeidsdeltakelse som er satt av myndigheter, er konklusjonen til Ideas2evidence.

Utgitt: 13. april 2018

Målsettingen er at 60 prosent av deltagere skal komme i jobb eller utdanning etter å ha deltatt i Jobbsjansen.

Hovedfunn

  • Etter svake resultater spesielt i 2010 og 2011, har det fra 2012 og utover vært en forholdsvis stabil forbedring i andelen deltakere som går over til arbeid eller utdanning etter avsluttet program. Tre av de siste fire årene har måloppnåelsen vært på over 60 prosent.
  • Jobbsjansen har i perioden 2013-2016 hatt bedre resultater enn introduksjonsordningen.
  • Målgruppeendringer skaper utfordringer for gjennomføringen. Prosjektene trenger dermed tid på å finne gode arbeidsmåter og godt programinnhold for nye typer deltakere.
  • Det er behov for mer kunnskap om deltakernes egne erfaringer med og vurderinger av Jobbsjansen.

Rapporten er en del av en evaluering av Jobbsjansen. Evalueringen av Jobbsjansen har tre deler: en kunnskapsoppsummering, en følgeevaluering, og resultatrapportering fra prosjektene. Disse tre delene skal samlet sett gi et svar på i hvilken grad tilskuddsordningen er en egnet ordning for å få innvandrere i arbeid og utdanning.

Ideas2evidence har levert fire delrapporter:

  1. Flere i arbeid med Jobbsjansen. En kunnskapsoppsummering av Jobbsjansen i perioden 2005–2016 Denne rapporten.
  2. En ny kurs for Jobbsjansen. Følgeevaluering av Jobbsjansen 2017–2019 (del 1)  
  3. Verdifull sjanse, omskiftelig kurs. Følgeevaluering av Jobbsjansen 2017–2019 (del 2)
  4. Jobbsjansen 2017 og 2018. Analyse av individrapporteringer. 

 

Se flere rapporter om

Jobbsjansen.

Fant du det du lette etter?