Foreløpige resultater introduksjonsprogrammet i 2020

Har din kommune deltakere som avsluttet program i 2020 uten at dette er registret i NIR? Sjekk din kommunenes foreløpige resultater for deltakere som avsluttet program i 2020.

Sist oppdatert: 26. januar 2021

Frist for å ajourføre data i NIR for 2020 er 28. februar 2021

Under finner du lenke til oversikt kommunens resultater og lenke til kommunens tiltaksregistrering for 2020. Oversiktene er basert på data hentet fra NIR den 21. januar 2021. Registering i NIR foretatt etter denne datoen er ikke inkludert i tallene som presenteres her. Dersom din kommune ikke står oppført på den vedlagte resultatoversikten skyldes dette at ingen deltakere er registrert avsluttet fra program i 2020.

Kontroller registeringer for din kommune

Slik gjør du det

  • Kontroller at foreløpige tall for din kommune samsvarer med kommunens egne oversikter

Dersom tallene ikke samsvarer:

  • Logg inn i NIR
  • Se brukerveiledninger
  • Dersom du oppdager feil, for eksempel at deltakere står oppført i NIR med feil avslutningsårsak, feilaktig står oppført som avsluttet, mangler registrering avsluttet program m.m.: Rett feilen direkte i NIR, eller ved å korrigere i kommunens fagsystem og overføre dette på nytt til NIR. Hvis du retter i kommunens fagsystem, sjekk at alt vises riktig i NIR etter at data har blitt overført på nytt.

Programdeltakere med utvidet program utover 3 år

Kommunene har ikke tilgang til å registrere vedtak, tiltak og avslutningsårsak i NIR for introduksjonsdeltakere som har utvidet introduksjonsprogram over 3 år, jfr. Introduksjonslovens ordninger - veiledning til midlertidig lov som følge av korona-situasjonen.

Programdeltakere med utvidet program utover 3 år vil fremkomme som avsluttet introduksjonsprogram med avslutningsårsak: «Avslutningsårsak ikke registrert» når 3 års fristen er utløpt.

Kommunene bør ikke registrere avslutningsårsak for deltakere som deltar i utvidet introduksjonsprogram. IMDi vil sortere ut disse personene så langt det lar seg gjøre, slik at de ikke inngår i resultatgrunnlaget for kommunen. Dette forutsetter at kommunen ikke har registrert avslutningsårsak for deltakeren.

Merk at kommuner vil fremstå med ukorrekt måloppnåelse i 2020 dersom deltakere som har utvidet program er registrert med for eksempel avslutningsårsak «Annet». Dette vil leses som at introduksjonsdeltaker har avsluttet programmet uten måloppnåelse. Dersom kommunen har registrert ukorrekt avslutningsårsak må dette rettes innen 28.02.21

  • Kommunene som ikke registrerer i NIR innen fristen risikerer å stå oppført med feil resultater når tall publiseres av IMDi og SSB i mai/juni 2021.
  • Kontroller at personer som har deltatt i program i din kommune i løpet av 2020 er registrert i NIR med de tiltak personen har deltatt i. Tiltak registrerer du i NIR under fanen «Deltakelse Intro». Deltakelse i norsk og samfunnskunnskap skal både registreres under deltakelse norsk og under deltakelse intro i NIR. Det er ingen NIR rapporter som gir en fullstendig oversikt over tiltak. Dere må derfor sammenligne kommunens egne tall (fagsystem) med den vedlagte oversikten.

Trenger du hjelp?

Hvis du opplever problemer med registrering eller finner feil i NIR du selv ikke kan rette, meld inn en sak til oss på IMDinett support. Saken merker du med «Introresultat 2020».

Hvis du ikke klarer å logge inn i NIR, ring oss på tlf. 40 00 19 60.

De foreløpige resultatene skal kun være synlige for kommuneansatte som jobber med registrering i NIR. Lenken til denne siden skal derfor ikke deles med noen andre.

Utvidet programtid skal som utgangspunkt registreres i NIR. For deltakere som har deltatt i program i tre år, vil det ikke være mulig å registrere utvidet programtid. Det samme gjelder for deltakere som får fullført videregående opplæring som sluttmål, og dermed kan få program i inntil fire år. Det siste året vil da ikke være mulig å registrere i NIR. Det innføres et unntak fra plikten til å registrere deltakelse i NIR for de deltakerne hvor registrering ikke er tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?