Endringer i NIR som følge av fordrevne fra Ukraina

Midlertidige regler for fordrevne fra Ukraina er nå vedtatt, og integreringsloven har fått et nytt kapittel 6A. Endringene trådte i kraft 15. juni.

Sist oppdatert: 29. juni 2022

For oppsummering av de midlertidige endringene i integreringsloven se

IMDi jobber med å tilpasse NIR til det midlertidige regelverket, og har nå fått på plass de første endringene. Kommunen kan nå se hvem som er i målgruppen for rett til opplæring i norsk og rett til introduksjonsprogram. Kommunen kan benytte personlisten i NIR for å søke opp disse gruppene.

Hvilke endringer har kommet?

  • Nye kategorier «Rett til norsk» og «Rett til introduksjonsprogram»

  • Mulighet til å søke opp personer med disse kategoriene i personlisten for integreringsloven

  • Ny ordning «Norsk rett/norskmål» knyttet til kategorien «Rett til norsk»

Hvilke endringer vil komme?

  • Funksjonalitet for å registrere vedtak og deltakelse på den nye ordningen «Norsk rett/norskmål»

  • Ny frist på 12 måneder for gjennomføring av retten til norskopplæring. Fristen vil beregnes fra vedtak om rett til opplæring i norsk, og utvides med permisjoner

  • Enkelte nye tiltak i introduksjonsprogrammet

Hva gjør kommunen frem til alle endringene er på plass?

Kommunen må fatte vedtak etter midlertidig kapittel 6A i integreringsloven fra endringene trådte i kraft. Nye vedtaksmaler etter de midlertidige reglene finner du på siden med maler for vedtak om introduksjonsprogram og norskopplæring.

Hvis kommunen har fattet vedtak om introduksjonsprogram eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter de vanlige reglene, må kommunen fatte nye vedtak. De nye vedtakene må registreres i NIR.

Merk følgende:

Norskopplæring

Personer som fikk vedtak om kollektiv beskyttelse, og som ble bosatt i en kommune etter avtale med IMDi, ble frem til 27. juni vist i NIR med kategori rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter de vanlige reglene i integreringsloven. Disse beregnes nå med ny kategori «Rett til norsk».

Eventuelle vedtak om opplæring som er registrert i NIR etter de vanlige reglene i integreringsloven vil bli satt til «ikke gjeldende» i NIR av systemet. Kommunen må registrere nytt vedtak om rett til opplæring i NIR, når funksjonalitet for dette er på plass i NIR (kommer tidligst etter sommeren).

Introduksjonsprogram

Personer som fikk vedtak om kollektiv beskyttelse, og som ble bosatt i en kommune etter avtale med IMDi, ble frem til 27. juni vist i NIR med kategori rett og plikt til introduksjonsprogram. Disse beregnes nå med ny kategori «Rett til introduksjonsprogram».

Eventuelle vedtak om introduksjonsprogram som er registrert i NIR etter de vanlige reglene i integreringsloven vil fortsatt vises som aktive i NIR.

Kommunen må i tillegg registrere nytt vedtak om deltakelse i introduksjonsprogram i NIR. Det er fullt mulig å registrere vedtak og deltakelse i introduksjonsprogrammet for denne gruppen i NIR web grensesnitt.

NB: Merk at link til automatisk utfylte vedtaksmaler i NIR er knyttet til de vanlige vedtakene etter integreringsloven, og kan ikke benyttes for personer med midlertidig kollektiv beskyttelse. Kommunen kan laste ned vedtaksmaler etter midlertidige regler på imdi.no inntil funksjonalitet for automatisk utfylte vedtaksmaler i NIR etter midlertidige regler er på plass.

Kommuner som benytter kommunale fagsystem

For kommuner som benytter kommunale fagsystem for overføring av data til NIR vil det ikke være mulig å overføre data til NIR før leverandør av fagsystem har tilpasset sine systemer til endringene i NIR. IMDi har levert kodeverk for endringene i NIR til fagsystemleverandørene, slik at de kan gjøre nødvendige tilpasninger på sin side.

For mer informasjon se Overføring mellom kommunale fagsystem og NIR.

Fant du det du lette etter?