Veiledning og opplæring

Sist oppdatert: 23. desember 2020

For å kunne bruke NIR må du ha en egen bruker, og du må disponere smarttelefon. Har du ikke bruker, må du kontakte kommuneadministrativ bruker i din kommune, som kan opprette dette for deg. På denne siden kan du lese mer om tilganger, roller og pålogging.

Ny lov om integrering trer i kraft 1. januar 2021. Her finner du en kort presentasjon av hva som blir nytt i NIR og en kort brukerveiledning for nye skjermbilder i NIR.

Ny rapport i NIR: Rask oppstart i norskopplæring

IMDi har utviklet en ny rapport som er tilgjengelig for kommunene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Rapporten kan være til hjelp for kommunenes planlegging for raskere oppstart av norskopplæringen.