Veiledning og opplæring

Sist oppdatert: 3. juni 2021

For å kunne bruke NIR må du ha en egen bruker, og du må disponere smarttelefon. Har du ikke bruker, må du kontakte kommuneadministrativ bruker i din kommune, som kan opprette dette for deg. På denne siden kan du lese mer om tilganger, roller og pålogging.

Registrering i NIR etter integreringsloven

Det er utarbeidet brukerveiledning for introduksjonsordningen, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og kvalifisering i mottak for personer etter integreringsloven i NIR. Det vil komme brukerveiledning for opplæring for asylsøkere, NIR personlister mm etter hvert. Merk at brukerveiledningen vil bli løpende oppdatert. Dato for siste oppdatering fremkommer på første side.

Registrering i NIR etter introduksjonsloven

Her finner du brukerhåndbok for registrering på personer omfattet av introduksjonsloven i NIR.

IMDi har utviklet en ny rapport som er tilgjengelig for kommunene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Rapporten kan være til hjelp for kommunenes planlegging for raskere oppstart av norskopplæringen, se brukerveiledning til norskrapporter under.

Fant du det du lette etter?