Rom for kvalitet

Jobbsjansen bidrar til å nå målet om økt deltagelse i arbeid eller utdanning for hjemmeværende innvandrerkvinner, viser en ny rapport fra Ideas2evidence.

Utgitt: 13. mars 2020

Dette er siste rapport i et omfattende evalueringsoppdrag Ideas2evidence har hatt for IMDi om Jobbsjansen for perioden 2017–2019. Jobbsjansen er et kvalifiseringsprogram for innvandrere som har som mål å få innvandrere over i arbeid og utdanning. I 2017 ble Jobbsjansen delt i følgende tre deler: del A - Kvalifiseringsprosjekter for hjemmeværende innvandrerkvinner, del B: Mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom, og del C: Forlenget kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogram. Fra og med 2020 er Jobbsjansen del B overført til fylkeskommunene og Jobbsjansen del C har blitt en del av tilskuddsordningen for utvikling av kommunale integreringstiltak. 

Ideas2evidence har levert til sammen fem rapporter (se oversikt nederst). Hovedkonklusjonen i denne siste rapporten er at resultatene som er oppnådd innenfor hver ordning, spesielt del A og del B, er gode. Ordningen bidrar til å nå målet om økt deltakelse i arbeid eller utdanning for målgruppene. Jobbsjansen har skapt merverdi som ikke ville vært realisert uten tilskuddene.

Tidligere evalueringer av Jobbsjansen

Se flere rapporter om

Jobbsjansen.

Fant du det du lette etter?