Frist for å oppdatere opplysninger i NIR for 2022

Kommunenes frist for å ajourføre opplysninger i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for 2022 er 28. februar 2023.

Sist oppdatert: 8. desember 2023

SSB og IMDi publiserer tall på bakgrunn av disse opplysningene. Det er derfor viktig at kommunen kontrollerer at vedtak og deltakelse i de ulike ordningene under introduksjonsloven og integreringsloven er registrert i NIR. IMDi har forståelse for at kommunene har mye å gjøre som følge av bosetting av fordrevne fra Ukraina. Det er likevel essensielt at opplysningene i NIR er oppdatert, da tallene vil bli brukt som grunnlag for politikkutforming, forskning og publisering av statistikk på både nasjonalt, fylkes- og kommunenivå.

Dette skal kommunen registrere:

Opplæring i mottak og kvalifisering i mottak

 • Deltakelse (timer/tiltak)

Introduksjonsprogrammet:

 • Vedtak
 • Sluttmål
 • Integreringskontrakt
 • Tiltak og fravær
 • Avslutningsårsak

NB: For personer omfattet av introduksjonsloven skal ikke sluttmål og integreringskontrakt registreres.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

 • Utdanningsbakgrunn personen har fra før
 • Vedtak
 • Norskmål
 • Timer og fravær
 • Deltakelse i fulltid videregående opplæring

NB: For personer omfattet av introduksjonsloven skal ikke utdanningsbakgrunn, norskmål og deltakelse i fulltid videregående opplæring registreres.

Merk at utdanningsbakgrunn må registreres for personer med rett og plikt til opplæring etter integreringsloven, da dette benyttes for å beregne fristen for gjennomføring av opplæringen på enten 18 måneder eller 3 år.

For personer med kun rett til opplæring etter midlertidig regelverk kapittel 6A i integreringsloven (dvs. personer med kollektiv beskyttelse) skal det ikke registreres utdanningsbakgrunn. For denne gruppen beregnes det en frist på 12 mnd. fra oppstart av opplæringen (dvs. startdato på første vedtak om opplæring).

Merk også at kommunene må registrere norsktimer i NIR for personer etter både introduksjonsloven og integreringsloven. Dette utgjør deler av grunnlaget som benyttes for å beregne den årlige størrelsen for norsktilskudd, publisering av statistikk, rapportering på oppstart i opplæring i norsk og samfunnskunnskap innen 3 måneder samt forskning og analyse.

For fullstendig oversikt se Dette skal kommunen registrere i NIR | IMDi

For mer informasjon om hva opplysningene benyttes til, se Formålet med NIR | IMDi

Registrering i NIR på fordrevne fra Ukraina

NIR ble tilpasset det midlertidige regelverket for fordrevne fra Ukraina, nytt kapittel 6A i integreringsloven, i juni/august 2022. IMDi leverte samtidig kodeverk for endringene i NIR til fagsystemleverandørene, slik at de kunne gjøre nødvendige tilpasninger på sin side.

For mer informasjon se Endringer i NIR som følge av fordrevne fra Ukraina | IMDi

Registrering i NIR på personer omfattet av midlertidig lov pga. pandemi

NIR ble ikke tilpasset midlertidige lover som følge av utbrudd av covid-19. Dette har blant annet ført til utfordringer med å registrere vedtak, tiltak og avslutningsårsak i NIR for deltakere omfattet av introduksjonsloven med vedtak om utvidet og/eller forsterket introduksjonsprogram utover 3 år, jf. informasjon under § 2 «Utvidet og forsterket introduksjonsprogram» i Veiledning til midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser som følge av utbrudd av covid-19.

 

Kommunen skal registrere vedtak, tiltak og avslutningsårsak i NIR på overnevnte gruppe så langt det er mulig. For personer omfattet av introduksjonsloven skal det være mulig å registre avslutningsårsak også etter utløp av gjennomføringsfristen.

Kontroller registeringer for din kommune

Slik gjør du det:

 • Logg inn i NIR
 • Se brukerveiledning for registreringer i NIR, både etter introduksjonsloven og integreringsloven
 • Dersom du oppdager feil; rett feilen direkte i NIR, eller ved å korrigere i kommunens fagsystem og overføre dette på nytt til NIR. Hvis du retter i kommunens fagsystem, sjekk at alt vises riktig i NIR etter at data har blitt overført på nytt

Tips:

 • Benytt personlisten for integreringsloven i NIR for å sjekke registreringene, for eksempel om alle personer med vedtak om introduksjonsprogram er oppført med sluttmål og tiltak, om alle personer med vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap er oppført med norskmål og timer i NIR osv. Dette kan gjøres ved å huke av for aktuelle forvalg i personlisten knyttet til hver kategori, for eksempel «Med tiltak» / «Uten tiltak», «Med sluttmål» / «Uten sluttmål» osv.
 • Det er også mulig å laste ned en CSV fil fra personlisten for videre sortering og filtrering, se nærmere beskrivelse i brukerveiledning
 • Benytt rapporten over avsluttede deltakere i NIR, etter både introduksjonsloven og integreringsloven, til å kontrollere at alle som har avsluttet introduksjonsprogram i 2022 er registrert med en avslutningsårsak i NIR
 • Merk følgende:
  • For personer omfattet av integreringsloven, der regelmotor har beregnet en avslutning, for eksempel «Avslutningsårsak ikke registrert», kan kommunen registrere den faktiske avslutningsårsaken i NIR ved å trykke på knappen «Legg til» under Avslutning
  • For personer omfattet av introduksjonsloven, der regelmotor har beregnet en avslutning, for eksempel «Flyttet» kan kommunen slette denne og deretter registrere den faktiske avslutningsårsaken i NIR

Trenger du hjelp?

Hvis du opplever problemer med registrering eller finner feil i NIR du selv ikke kan rette, meld inn en sak til oss på IMDinett support. Merk gjerne saken med «Årsrapportering NIR 2022».

Fant du det du lette etter?