Ansvaret for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Sist oppdatert: 11. mai 2022

Opplæring i mottak

Asylsøkere som bor i mottak og som er i målgruppen for opplæring har plikt til å delta i 175 timer opplæring i norsk og 25 timer opplæring i samfunnskunnskap. For asylsøkere som senere får innvilget oppholdstillatelse, regnes samfunnskunnskapstimene de har tatt i mottak med i det totale antallet på 75 timer som den enkelte må gjennomføre når de får innvilget oppholdstillatelse. Kommunen skal sørge for opplæring så snart som mulig etter at personen er registrert i mottaket i kommunen. Les mer om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i mottak.

Asylsøkere som omfattes av introduksjonsloven og som bor i mottak og som er i målgruppen for opplæring, har plikt til å delta i 225 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Vertskommunen skal også sørge for tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap til personer som bor i mottak når de får innvilget oppholdstillatelse som gir rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Opplæring etter bosetting

Kommunene skal sørge for tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap til personer i målgruppen for både integreringsloven og introduksjonsloven. Kommunen må også sørge for å informere om ordningen. Ansvaret for å sørge for opplæringen er delt mellom kommunen og fylkeskommunen.

Fylkeskommunen har ansvaret for å sørge for opplæring for deltakere som er omfattet av integreringsloven og som går fulltid i videregående opplæring. Fylkeskommunens ansvar inntrer når personen starter opp i videregående opplæring. Dette gjelder også for de som ikke går i introduksjonsprogram. Kommunen har ansvaret for alle andre som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Opplæringen skal starte så snart som mulig og senest innen tre måneder etter folkeregistrering i kommunen eller etter at krav om opplæring blir fremsatt. Les mer om tidlig oppstart

Individuell plan etter introduksjonsloven

Kommunen skal utarbeide en individuell plan for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for deltakere som er omfattet av introduksjonsloven. Bestemmelsen om individuell plan finner du i introduksjonsloven § 19 (Lovdata).

Norskplan etter integreringsloven

Kommunen skal utarbeide en norskplan for deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For deltakere som deltar i introduksjonsprogrammet skal det utarbeides en samlet plan for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap og deltakelse i introduksjonsprogrammet.

Norskplanen skal utarbeides i samarbeid med deltakeren og på bakgrunn av en kartlegging av den enkeltes behov for opplæring. Planen skal bygge videre på opplæring som den enkelte har gjennomført før bosetting i kommunen.

Kravet om å utarbeide en norskplan gjelder ikke når fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen.

Se juridisk veileder kap 6 §34.

Deltakerbevis

Deltakerbevis skal utstedes ved gjennomført eller avbrutt opplæring.

Hvem kan tilby opplæring?

Kommunen kan velge å organisere opplæringen gjennom kommunal voksenopplæring, eller de kan kjøpe tjenesten fra private godkjente tilbydere. Kommuner kan også velge å gå sammen med nabokommuner og lage et felles tilbud. Les mer om dette.

Kompetansekrav for lærere i norskopplæringen etter integreringsloven

I integreringsloven er det fastsatt et kompetansekrav til lærerne som skal undervise i norsk. Kompetansekravet innebærer at lærerne må ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Les mer om kompetansekravet.

Fant du det du lette etter?