Tilgang og pålogging for kompetansekartlegging og karriereveiledning

Sist oppdatert: 4. august 2022

Fra 1. januar 2021 skal alle med rett og plikt til introduksjonsprogrammet registrere sin medbrakte kompetanse før oppstart i programmet.

Kompetanseopplysningene danner et viktig grunnlag for den lovpålagte karriereveiledningen som skal bistå med et målrettet og individuelt tilpasset introduksjonsprogram.

Du kan lese mer om hvem som har ansvar for å registre flyktningens medbrakte kompetanse, hva som skal registreres og hvordan i Fagressurs for introduksjonsprogrammet og i juridisk veileder til introduksjonsprogrammet, kapittel 3 - tidlig kvalifisering og kapittel 4 - introduksjonsprogrammet.

Det er verdt å merke seg at fordrevne fra Ukraina har rett, men ikke plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging og karriereveiledning etter bosetting, og du kan lese mer om bestemmelsen i juridisk veileder til integreringslovens midlertidige kapittel 6A.

Informasjon om kompetansekartlegging

Denne informasjonen er ment for deg som er ansatt i kommunen, fylkeskommunen eller NAV og som skal kartlegge kompetanse eller bruke kompetanseopplysningene i ditt arbeid med integrering og kvalifisering av flyktninger.

Skal du bistå en flyktning med å registrere sin kompetanse i Kompass, må du logge deg på IMDinett. Her kan du generere koden som flyktningen behøver for å logge seg inn i kompetanseskjemaet Kompass.

Kompetanseopplysningene som registrert på en person er tilgjengelig i IMDinett bosetting. De ligger samme sted som øvrige opplysninger om personen, under menypunktet "Kompetanse" i venstremenyen. Det samme gjelder opplysningene fra en eventuell karriereveiledningssamtale.

Du finner kun opplysninger om personer som er fordelt til, søkt ut til eller bosatt i kommunen. 

For å kunne se kompetanseopplysningene om en flyktning som har blitt registrert, må man ha tilgang til bosettingsdelen av IMDinett.

Hvis du kun har tilgang til Nasjonalt introduksjonsregister (NIR), kan du be bosettingsansvarlige i kommunen å skrive ut det som er registrert for flyktningene din kommune skal bosette.

Hvis en person som er bosatt i en kommune ikke har synlige opplysninger om medbrakt kompetanse i IMDinett, plikter bosettingskommunen å gjennomføre kartleggingen i Kompass før karriereveiledning.

Informasjon om karriereveiledning

Denne informasjonen er ment for deg som skal tilby karriereveiledning på bakgrunn av registrerte kompetanseopplysninger. 

Du må logge deg inn på IMDinett for å finne kompetanseopplysningene som er registrert på personen, og for å skrive inn oppsummeringen av veiledningssamtalen(e) i karriereveileders notat.

Hvis du er ny bruker av IMDinett, må du få opprettet en bruker til systemet. Det er leder for karrieresentere i fylkeskommunen som skal melde inn behov for tilgang på vegne av karriereveiledere. Behov for tilgang meldes via et eget skjema som sendes til post@imdi.no.

Karriereveiledere har ikke anledning til å melde inn supportsak elektronisk, og bes benytte supporttelefon 40 00 19 60. 

Fant du det du lette etter?