Tilgang og pålogging for kompetansekartlegging og karriereveiledning

Sist oppdatert: 2. august 2021

Fra 1. januar 2021 skal alle med rett og plikt til introduksjonsprogrammet registrere sin medbrakte kompetanse før oppstart i programmet.

Kompetanseopplysningene danner et viktig grunnlag for den lovpålagte karriereveiledningen som skal bistå med et målrettet og individuelt tilpasset introduksjonsprogram.

Du kan lese mer om hvem som har ansvar for å registre flyktningens medbrakte kompetanse, hva som skal registreres og hvordan i Fagressurs for introduksjonsprogrammet og i juridisk veileder til introduksjonsprogrammet, kapittel 3 - tidlig kvalifisering og kapittel 4 - introduksjonsprogrammet.

Informasjon om kompetansekartlegging

Denne informasjonen er ment for deg som er ansatt i kommunen, fylkeskommunen eller NAV og som skal kartlegge kompetanse eller bruke kompetanseopplysningene i ditt arbeid med integrering og kvalifisering av flyktninger.

Skal du bistå en flyktning med å registrere sin kompetanse i Kompass, må du logge deg på IMDinett. Her kan du generere koden som flyktningen behøver for å logge seg inn i kompetanseskjemaet Kompass, under menypunktet «Kompass» i venstremenyen.

Kompetanseopplysningene som registrert på en person er tilgjengelig i IMDinett bosetting. De ligger samme sted som øvrige opplysninger om personen, under menypunktet "Kompetanse" i venstremenyen. Det samme gjelder opplysningene fra en eventuell karriereveiledningssamtale.

Du finner kun opplysninger om personer som er fordelt til, søkt ut til eller bosatt i kommunen. 

For å kunne se kompetanseopplysningene om en flyktning som har blitt registrert, må man ha tilgang til bosettingsdelen av IMDinett.

Hvis du kun har tilgang til Nasjonalt introduksjonsregister (NIR), kan du be bosettingsansvarlige i kommunen å skrive ut det som er registrert for flyktningene din kommune skal bosette.

Hvis en person som er bosatt i en kommune ikke har synlige opplysninger om medbrakt kompetanse i IMDinett, plikter bosettingskommunen å gjennomføre kartleggingen i Kompass før karriereveiledning.

Informasjon om karriereveiledning

Denne informasjonen er ment for deg som skal tilby karriereveiledning på bakgrunn av registrerte kompetanseopplysninger. 

Du må logge deg inn på IMDinett for å finne kompetanseopplysningene som er registrert på personen, og for å skrive inn oppsummeringen av veiledningssamtalen(e) i karriereveileders notat.

Det vil snart komme en nærmere veiledning om hvordan du får tilgang til IMDinett, og hva du skal gjøre når du gir karriereveiledning. 

Fant du det du lette etter?