Veilederen følger DFØ sin steg for steg prosessmodell for gjennomføring av offentlige anskaffelser (anskaffelser.no). Det forutsettes ikke at alle aktivitetene i DFØ sin prosessmodell gjennomføres ved alle anskaffelser. Anskaffelsens kompleksitet og omfang vil avgjøre hvor omfattende arbeidet med anskaffelsen vil være og hvilke aktiviteter i prosessmodellen som bør gjennomføres. 

DFØ sin prosessmodell deler anskaffelsen inn i 3 faser:

  1. Avklare behov og forberede konkurransen
  2. Konkurransegjennomføring
  3. Kontraktsoppfølging

Det er i den første fasen av anskaffelsesprosessen at alle premisser og føringer for konkurransen blir lagt. Som figuren under viser, er påvirkningsmuligheten størst i den første fasen av prosessen. Det er derfor viktig å bruke tid på denne delen når du anskaffer tolketjenester.

anskaffelsesprosessen.pngKilde DFØ: Gjengitt med tillatelse fra DFØ. Figuren illustrerer tid, påvirkning og kostnader gjennom fasene i anskaffelsesprosessen.

Fokus for veilederen er temaer og spørsmål relatert til det tolkefaglige ved anskaffelsen. Gjennom alle de tre fasene i prosessmodellen, er veilederens fokus det som er relevant når man anskaffer tolketjenester, og det er kun dette som omtales i veilederen. For anskaffelsesfaglige råd og hensyn henvises det til DFØ sine sider.

Fant du det du lette etter?