Søkerkonferanse om ulike tilskuddsordninger

IMDi utlyser nå flere tilskuddsordninger og i den forbindelse arrangerer vi en nettkonferanse (søkerkonferanse) for kommuner, arbeidsgivere og frivillige organisasjoner som ønsker å søke om tilskudd.

Sist oppdatert: 7. februar 2022

Tidspunkt

31. januar 2022 13.00-16.00 Legg i kalender

Sted

Webinar

Arrangør

IMDi

Hensikten med konferansen er bl.a. å øke kvaliteten på søknader gjennom å gi grundig informasjon om ulike tilskuddsordningene dvs. kriterier i rundskriv, fokusområder, regnskapsrutiner samt informasjon om IMDis søknadsportal. 

Program:

Del 1 (for kommuner og arbeidsgivere):

13:00 – 13:05 Velkommen

13:05 - 13:15  Informasjon om tilskuddsordning for tilrettelegging av fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere

13:15 - 13:45  Informasjon om tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak

13:45 - 14:05  Informasjon om tilskuddsordning for Jobbsjansen

14:05 - 14:20  Informasjon om tilskuddsordning for økt etnisk mangfold i arbeidslivet

14:20 - 14:35  Informasjon om rapportering og regnskapsrutiner m.m.

14:35 - 14:50  Informasjon om IMDis søknadsportal

14:50 - 15:15  Pause

Del 2 (for frivillige organisasjoner):

15:15 - 15:45  Informasjon om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

15:45 - 16.00  Informasjon om tilskudd til norskopplæringsordning

16:00 - 16:05   Avslutning

Fant du det du lette etter?