Opplæringen må være tilpasset den enkelte deltaker og helst må den være knyttet direkte opp mot arbeid eller utdanning. God kvalitet i opplæringen er viktig for den enkeltes måloppnåelse, og opplæringen må komme i gang så tidlig som mulig.

Siste oppdateringer:

Forsøkshjemmel i introduksjonsloven

Vil din kommune prøve ut nye løsninger i introduksjonsprogram eller norskopplæring for å få bedre resultater? Hvis dagens regelverk hindrer kommunen i dette, kan kommunen søke om unntak fra lov eller forskrift i en tidsavgrenset periode.