Maler og verktøy for kommunene

Her kan du laste ned maler og verktøy de ulike kommunene bruker i sitt arbeid med flyktninger, og dele egne dokumenter med andre.

Sist oppdatert: 3. november 2017

Vi vil høre fra deg!

Har din kommune noen erfaringer, verktøy eller maler som du kunne tenke deg å dele med andre? Send dem til oss, så kan vi dele dem med andre. 

Individuell plan

Kartlegging av deltakere

Forankring av introduksjonsprogrammet

Forankring av integreringsarbeidet i kommunens planer

Drammen kommune arbeider grundig, systematisk og langsiktig med kommunens planprosesser. Her kan du se eksempler på hvordan integreringsarbeidet er synlig og forankret i kommunens planer.

Eksempel på forankring av integeringsarbeidet i kommunens planer fra Sarpsborg kommune

Integrering av flyktninger er omtalt i planstrategien for Sarpsborg kommune for 2016-2019. Planstrategien viser videre til Mangfoldsplanen for 2016-2028.

Mål- og resultatstyring av introduksjonsprogrammet 

Samarbeid mellom etatene i kommunen

Samarbeid med arbeidsgivere

Håndbok: oppdag talentene dine

Lørenskog kommune har utviklet praksishåndboka Oppdag talentene dine i arbeidsforberedende opplæring. Boken er utviklet i samarbeid med faddere og arbeidsgivere i kommunen.

Nettverkskartlegging

For å lykkes med arbeidsretting er kontakter i arbeidsmarkedet viktig. Her kan du laste ned et verktøy som viser hvordan du som programrådgiver/veileder, og deltakeren, raskt kan kartlegge nettverket deres.

Fant du det du lette etter?