Om bosettingsforberedende arbeid

Sist oppdatert: 17. oktober 2023

Informasjon til ansatte ved mottak og akuttinnkvarteringer.

Hvordan får ansatte på akuttinnkvarteringer tilgang til IMDinett for å kunne gjøre bosettingsforberedende arbeid?

Hvert mottak/akuttinnkvartering har en administrator som kan gi tilgang til IMDinett. Dersom mottaket/akuttinnkvarteringen mangler dette, benyttes dette skjemaet.

Hvordan kan vi kontakte IMDi dersom vi har spørsmål om bosetting som vi ikke kan svare på?

Ansatte på mottak kan kontakte IMDi gjennom mottak@imdi.no. Tlf 40 00 19 60 er også bemannet fra klokka 9-14 av ansatte i bosettingsavdelingen.

Finnes det en veiledning for kartleggingen av personer med innvilget kollektiv beskyttelse i IMDinett Mottak?

Ja, her ligger veiledning for kartlegging.

IMDinett

System for bosetting og bosettingsforberedende arbeid

All samhandling om bosetting og bosettingsforberedende arbeid foregår i egne fagsystem (IMDinett).

Les mer om hva du kan gjøre i disse systemene, og last ned brukerveiledninger

Fant du det du lette etter?