Hjelpe flyktninger

Sist oppdatert: 17. oktober 2023

Jeg ønsker å hjelpe de som kommer til Norge som flyktninger. Hva kan jeg gjøre for å hjelpe?

 • Vil du bli beredskapshjem eller fosterhjem? Les mer hvordan det er å være fosterhjem.
 • Vil du bidra med pengestøtte eller nødhjelp? Vi anbefaler deg å ta kontakt med en av de frivillige organisasjonene.
 • Vil du bidra med praktisk hjelp eller som kontaktperson lokalt for flyktninger?
  • Du kan ta kontakt med din kommune og sjekke om de søker om hjelp fra frivillige.
  • Du kan melde deg som frivillig der dette etterlyses; det kan være kommunen din, lokale organisasjoner, frivilligsentralen eller annet
  • Du kan ta kontakt med frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn for å melde deg som frivillig og få opplæring
  • Du kan tilby samarbeid med allerede eksisterende frivillige aktører.

IMDi har intensjonsavtaler med 10 frivillige landsdekkende organisasjoner og ta gjerne kontakt med din lokalavdeling:

 • Frivillighet Norge Forside | Frivillighet Norge
 • Norges Røde Kors Røde Kors startsiden - Røde Kors (rodekors.no)
 • Norsk Folkehjelp Norsk Folkehjelp | Forside
 • Norske Kvinners Sanitetsforening Velkommen | Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Norges fotballforbund (NFF) Forside - Norges Fotballforbund
 • Norges idrettsforbund (NIF) Norges idrettsforbund (idrettsforbundet.no)
 • Den norske Turistforening (DNT) Forside — Den Norske Turistforening (dnt.no)
 • Redd Barna Redd Barna - Vi redder barn
 • Norges Frivilligsentraler Norges Frivilligsentraler
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Hovedside - LNU

KS har utarbeidet seks råd til kommuner for samarbeid med frivilligheten Flyktningsituasjonen og frivilligheten - KS.

IMDi har utarbeidet eksempler på tiltak, maler og verktøy fra integreringsarbeid i kommuner og frivillige organisasjoner.

UDI har også informasjon om hvordan du kan hjelpe.

Jeg har språkferdigheter, og ønsker å hjelpe flyktninger – hva kan jeg gjøre?

Dersom du ønsker å bidra med dine språkferdigheter, men ikke er kvalifisert tolk (Jobbe som tolk), kan du bistå som språkhjelp med hverdagslige gjøremål. Du kan også bidra som norsktrener.

Språkhjelp

Som språkhjelp kan du bistå flyktninger med praktiske ting, f.eks. med hjelp til å handle på butikken, finne frem i lokalsamfunnet, eller formidle/oversette enkel informasjon i hverdagen. Denne formen for praktisk bistand og sosial omgang stiller ingen formelle krav til dine språkferdigheter, hverken på norsk eller på det andre språket.

Selv dagligdagse situasjoner kan imidlertid ta en vending som gjør det nødvendig å vurdere behovet for en fagperson og kvalifisert tolk. Så dersom du ikke er kvalifisert tolk og blir bedt om å tolke i situasjoner som omhandler sensitive opplysninger rundt psykososiale forhold (helse, barns situasjon, familiekonflikter) eller asylsak og juridisk status, bør du avstå, og varsle om behov for kvalifisert tolk av hensyn til personens rettssikkerhet.

Norsktrener

Du kan også bidra ved å hjelpe flyktningene å lære og praktisere norsk, både de som bor på mottak, og de som er blitt bosatt i din kommune.

Frivillige norsktrenere utgjør et verdifullt supplement til den offentlige språkopplæringen. Du behøver ingen formell norskkompetanse for å bli frivillig språktrener. Det holder at du er interessert i å hjelpe flyktninger med å lære norsk. Å hjelpe til som språktrener forutsetter heller ikke at du behersker flyktningens morsmål.

Om du er interessert i å bidra på denne måten, ta kontakt med din kommune.

Bolig og bosetting

Vi vet at det er et stort engasjement og stor vilje til å bistå de som kommer. Mange ukrainere har familie og venner i Norge og noen har kanskje allerede kommet til en kommune. Personer som er innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse, er omfattet av bosettingsordningen. Bosetting skal fortrinnsvis skje etter avtale mellom IMDi og en kommune. Enkeltpersoner eller familier som klarer seg selv økonomisk og har et sted å bo, står fritt til å bosette seg på eget initiativ.

Under finner du svar på noen spørsmål angående bosetting i Norge.

Vi viser for øvrig til UDIs nettsider: Hjelpe flyktninger - UDI

Vi er i kontakt med en person eller en familie som ønsker å komme fra Ukraina til Norge, eller som befinner seg på nasjonalt ankomstsenter. Vi ønsker å hjelpe dem med å komme seg til vår kommune. Hva kan vi gjøre?

Hvis de har behov for å søke om oppholdstillatelse eller har behov for midlertidig innkvartering, se UDI sine nettsider om å være i Norge.

Hvis de allerede har søkt om oppholdstillatelse og vil bosette seg i kommunen, er det følgende alternativer:

 • For å ha muligheter til blant annet introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og eventuelt annen økonomisk bistand, må de bosettes gjennom avtale mellom kommunen og IMDi. Hvis de klarer seg uten økonomisk støtte eller introduksjonsprogram, står de i utgangspunktet fritt til å bosette seg hvor som helst i landet.
 • For å bli bosatt gjennom avtale mellom kommunen og IMDi, må personen ha fått innvilget beskyttelse.
 • For å bli bosatt gjennom avtale er det følgende muligheter:
  • Personer som befinner seg i mottakssystemet, blir bosatt i en kommune når de får innvilget beskyttelse. Hvis de det gjelder er registrert i mottakssystemet, og har fått innvilget beskyttelse, blir de bosatt i en kommune.
  • Hvis de bor privat hjemme hos noen i kommunen, de søke om bosetting med offentlig hjelp før de kan bosettes i en kommune. Se vår informasjon om privatboende.
  • Hvis de har funnet en bolig i kommunen og vil bo der, se vår informasjon om bosetting av flyktninger som finner bolig på egen hånd. Det er ikke alle kommuner som aksepterer søknader om avtalt selvbosetting, og dette er noe kommunene bestemmer selv. Det er viktig at de ikke signerer en boligkontrakt før den er godkjent av kommunen.

Personer eller familier som bosettes med offentlig hjelp kan ikke selv velge hvilken kommune de skal bosettes i. Det er IMDi som finner en egnet kommune. I den grad det er mulig, tar IMDi hensyn til informasjon om flyktningens nære familie, særlige oppfølgingsbehov, utdannings- og karriereplaner og eventuelle andre behov i vurderingen av bosettingskommune.

Jeg er en privatperson med bolig til disposisjon som kan leies ut til nyankomne flyktninger. Hvordan skal jeg gå frem?

Det er kommunen der boligen ligger som må vurdere om boligen kan brukes til bosetting av flyktninger. Ta kontakt med flyktningtjenesten eller NAV i kommunen din.

Hjerterom - bolig til leie er en tjeneste fra finn.no som gjør det enklere for utleiere, kommuner og flyktninger å finne og hjelpe hverandre.

Huseierne har oversatt en rekke leiekontrakter til andre språk, deriblant ukrainsk. Oversatt leiekontrakt er til hjelp slik at begge parter vet hva de skriver under på. Huseierne presiserer at det er den norskspråklige leiekontrakten som skal underskrives av begge parter, ikke oversettelsen.

Leiekontrakt for Bolig - Fremmedspråklige oversettelser | Huseierne

Det er laget en egen nettside for veiledning til private boligutleiere med informasjon om hva private boligutleiere bør gjøre dersom de ønsker å leie ut bolig til flyktninger: Boligdugnaden.no

Siden er laget av Direktoratet for byggkvalitet, Husleietvistutvalget og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Hvordan skal personer som bor privat søke om bosetting med offentlig hjelp?

Personer som bor privat og som har fått innvilget en oppholdstillatelse som gjør at de kan bosettes, kan søke om bosetting med offentlig hjelp her: https://registration.imdi.no

Informasjon hos andre myndigheter

Fant du det du lette etter?