Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

Siste oppdateringer:

Forsøkshjemmel i introduksjonsloven

Vil din kommune prøve ut nye løsninger i introduksjonsprogram eller norskopplæring for å få bedre resultater? Hvis dagens regelverk hindrer kommunen i dette, kan kommunen søke om unntak fra lov eller forskrift i en tidsavgrenset periode.

Lær fra de andre kommunene:

Fast jobb er målet

I Trondheim blir Kvalifiseringssenteret for innvandrere sett på som rekrutteringspartner for bedrifter. Det er resultatet av et systematisk arbeid mot arbeidsgivere. For arbeidsgiverteamet er praksisplass aldri et mål i seg selv.