Høyere utdanning og fagskole er utdanning på nivået over videregående opplæring.

Personer under høyere utdanning og i fagskoleutdanning kan ha rett til lån og/eller stipend fra Lånekassen.

NAV kan også gi støtte til høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole), og i noen tilfeller høyere utdanning.

 

Høyere utdanning og fagskole 2@6x.png

Godkjenne utenlandsk høyere utdanning eller fagskole?

Lær mer om realkompetansevurdering, godkjenningsordninger og lovregulerte yrker.

Fagskole

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning for personer med bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. En fagskoleutdanning varer oftest fra et halvt til to år (heltid), og kan også tas på deltid.

Universitet og høyskole

Høyere utdanning krever vanligvis generell studiekompetanse, og at man dekker språkkrav i norsk og engelsk. Studier på høyere grads nivå foregår i noen tilfeller kun på engelsk. For voksne som fyller 23 år eller mer det året de skal søke om opptak, kan opptak på grunnlag av 23/5-regelen være aktuelt.

Studier på høyere grads nivå foregår i noen tilfeller kun på engelsk. Noen studier har krav om bestemte fagkombinasjoner, karaktersnitt på et gitt nivå eller annet. Opptak til universitet og høgskole i Norge søkes gjennom Samordna opptak, eller direkte til det aktuelle universitetet eller høyskolen.

 

Høyere utdanning og fagskole 1@6x.png

Fant du det du lette etter?