Det finnes ulike typer supplerende tilbud som enten kan støtte deltakeren gjennom kvalifiseringsløpet eller generelt øke samfunnsdeltakelsen. Tilbudene kan være både i offentlig regi, i frivillig sektor eller et resultat av tverrsektorielt samarbeid.

IMDi har samlet erfaringer som kan være til inspirasjon for å opprette nye tilbud.

Supplerende tilbud 1 @6x.png

Opplæring i digital kompetanse

Opplæring i digital kompetanse kan være en både nyttig og nødvendig del av et kvalifiseringsløp. De faglige anbefalingene for opplæring i digital kompetanse i introduksjonsprogrammet kan være relevante også for andre personer med innvandrerbakgrunn.

Opplæring i personlig økonomi

Opplæring i personlig økonomi kan være en viktig del av et kvalifiseringsløp. De faglige anbefalingene for opplæring i personlig økonomi i introduksjonsprogrammet kan være relevante også for andre personer med innvandrerbakgrunn.

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning kan for noen være et viktig supplement til arbeids- og utdanningsrettet oppfølging i helhetlige kvalifiseringsløp. For deltakere i introduksjonsprogrammet med vedtak etter integreringsloven, er foreldreveiledning obligatorisk.

International Child Development Programme (ICDP), De utrolige årene (DuÅ), Parent Management Training (PMTO) og Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) er eksempler på foreldreveiledningsprogrammer som bygger på anerkjente sosial- og barnefaglige metoder.

Se også anbefalinger, verktøy og ressurser om foreldreveiledning på fagressursen for introduksjonsprogrammet.

Tilbud i frivillig sektor

Frivillig sektor kan være en viktig arena for å bygge kompetanse, nettverk og tilhørighet til lokalsamfunnet. Lokale bibliotek, frivilligsentraler og lokallag i større organisasjoner som Røde Kors og Den Norske Turistforening (DNT) er gode steder å starte for å få oversikt over aktuelle tilbud i frivillig sektor. Se også temasiden om supplerende aktiviteter i frivillig sektor på fagressursen for introduksjonsprogrammet, for oversikt over tilbud som kan være relevante for voksne i ulike kvalifiseringsløp.


Supplerende tilbud 2@6x.png

Fant du det du lette etter?