Arbeids- og utdanningsrettede programmer har som mål å bistå personer med å komme i arbeid og bli økonomisk selvhjulpne, på kortere eller lengre sikt.

Programmene er gjerne på fulltid og inneholder utdannings- og/eller arbeidsrettede aktiviteter, formell utdanning og opplæring, og tett oppfølging og veiledning etter deltakerens individuelle behov. Programtiden og type stønad samt størrelsen på stønaden under deltakelsen, varierer utfra type program og forhold ved deltakeren.

Arbeids- og utdanningsrettede programmer 1 @6x.png

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet skal bidra til at nyankomne innvandrere får gode norskferdigheter, kunnskaper om det norske samfunnet, formelle kvalifikasjoner, en varig tilknytning til arbeidsmarkedet og bli økonomisk selvstendige. Deltakelsen, omfanget av programmet, innholdet, samt stønad under deltakelsen, er styrt av introduksjonsloven eller integreringsloven.

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et arbeidsrettet program for personer mellom 18 og 67 år som har nedsatt arbeids- og inntektsevne og behov for tett oppfølging for å komme i arbeid. Rett til deltakelse avklares med det lokale NAV-kontoret. Deltakerne mottar stønad i programperioden.

Jobbsjansen

Jobbsjansen er en tilskuddsordning for kommunene og et arbeids- og utdanningsrettet program etter modell av introduksjonsprogrammet. Målgruppen er innvandrerkvinner i alderen 18-55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som ikke er omfattet av andre ordninger. Jobbsjansen skal bidra til at innvandrerkvinner får varig tilknytning til arbeidslivet og blir økonomisk selvhjulpne. Deltakerne mottar stønad i programperioden.

 

Arbeids- og utdanningsrettede programmer 2@6x.png

Fant du det du lette etter?